Być może już w 2016 r. (czyli w rozliczeniach za 2015, pit 2016) będzie można przekazać 0,5% podatku na kościół lub związki wyznaniowe. (Przekazanie 0,5% będzie dobrowolne i zależało tylko od naszej decyzji). Jest już przygotowany projekt ustawy (ustawa o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia wyznania oraz niektórych innych ustaw) – w której to zawarte są regulacje przekazywania 0,5% podatku na kościół. Wedle proponowanych przepisów:
a) 0,5% podatku będzie można przekazać dowolnie wybranemu przez siebie kościołowi lub związkowi wyznaniowemu dokonując rozliczeń rocznych (np. PIT-37, PIT-36, itd).
b) Minister właściwy ds. wyznań religijnych do 31 października będzie miał obowiązek sporządzić w formie elektronicznej i umieścić w swoim Biuletynie Informacji Publicznej – listę kościołów oraz związków, którym można przekazać 0,5%.
b) 0,5% będzie można przekazać wpisując w zeznaniu rocznym wybrany przez siebie kościół lub związek wyznaniowy (który jest na liście z pkt.b), jego numer NIP oraz wyliczoną kwotę nie przekraczającą 0,5% podatku należnego wyliczonego w Picie.
c) Organy rentowe rozliczające za nas podatek na PIT-40A na nasz wniosek będą mogły przekazać wybranemu przez nas kościołowi lub związkowi wyznaniowemu 0,5% z naszego podatku. We wniosku będzie należało podać NIP jednostki, której chcemy przekazać 0,5% oraz złożyć go do organu rentowego do 30 listopada roku, za który rozliczamy PIT (czyli składając PIT w roku 2016 – o dochodach z roku 2015 – wniosek należy złożyć do 30 listopada 2014 r, – jeśli w PIT 2016 będziemy chcieli oddać 0,5% podatku na kościół lub związek wyznaniowy). Wzór wniosku ma być przedstawiony przez właściwego Ministra.