1% dla OPP – na czym to polega?

1% dla OPP – na czym to polega?

Rozliczenie roczne PIT daje nam możliwość przekazania 1% dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. 1% możemy przekazać rozliczając się na PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. W tym celu należy wypełnić sekcję “wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”, w której wpisujemy KRS naszej OPP oraz wnioskowaną kwotę podatku, jaki chcemy przekazać, jednak nie więcej niż 1% z wiersza “podatek należny”. W sekcji “Informacje uzupełniające” możemy wpisać (ale nie musimy) cel szczegółowy, na jaki chcemy, aby oferowana przez nas kwota została przeznaczona (np. na konkretną osobę, podopiecznego OPP, na konkretny cel, np. zakup materiałów edukacyjnych, itp.). Pole “wyrażam zgodę” zaznaczamy, gdy chcemy podać urzędowe dodatkowe nasze dane, np. telefon, e-mail – zaznaczenie tego pola nie jest obowiązkowe.

Organizacje Pożytku Publicznego, którym można przekazać 1% podatku są wykazane na liście prowadzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/).

Jeśli w złożonym przez nas zeznaniu zapomnieliśmy wpisać nr KRS danej OPP, to do końca maja (a w przypadku PIT-28  – do końca lutego) możemy złożyć korektę PIT-u z już wpisanym nrem KRS. (Korektę PIT-u można złożyć zarówno osobiście, tradycyjnie, jak i przez darmowy program PIT 2019).

Gdy np. w 2019 r. składamy korektę PIT-u za rok 2012 – w wyniku, której nasz podatek należny urzędowi pomniejszył się (czyli przysługuje nam większy zwrot podatku), a co za tym idzie zmniejszyła się wartość 1% dla OPP ), to OPP nie jest zabierana kwota już jej przekazana w roku 2013..

Korekta zeznania w powyższej sytuacji nie ma wpływu na wysokość 1%, jaki urząd miał obowiązek przekazać OPP. To, co OPP dostały, nie jest im zabierane. Natomiast zwrot podatku, który nam się należy zostanie pomniejszony o nadwyżkę, która została przekazana OPP. Od kwoty wyliczonej w polu dotyczącym 1% z zeznania „pierwotnego” należy odjąć kwotę wyliczoną w tym samym polu w korekcie zeznania. O taką wartość zostanie pomniejszony nasz zwrot.