Podatki od dochodów osobistych w państwach UE

5 lat temu with Możliwość komentowania Podatki od dochodów osobistych w państwach UE została wyłączona in Uncategorized
W Unii podatki bezpośrednie są w niewielkim stopniu zharmonizowane. Ujednolicone zostało tylko pojęcie dochodu przedsiębiorstw ...

Ulga z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpie

5 lat temu with Możliwość komentowania Ulga z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) została wyłączona in Uncategorized
IKZE to forma indywidualnego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązana z ulgami podatkowymi. Zbierając ...

Wysokość ulgi rehabilitacyjnej

5 lat temu with Możliwość komentowania Wysokość ulgi rehabilitacyjnej została wyłączona in Uncategorized
Nie każdy wydatek dotyczący osoby niepełnosprawnej uprawnia do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Odliczeniu podlegają wyłącznie ...

Ulga rehabilitacyjna – osoby uprawnione

5 lat temu with Możliwość komentowania Ulga rehabilitacyjna – osoby uprawnione została wyłączona in Uncategorized
Osobom niepełnosprawnym lub mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną przysługują uprawnienia do ulgi w podatku dochodowym od osób ...

Ulga rehabilitacyjna – wydatki uprawniające

5 lat temu with Możliwość komentowania Ulga rehabilitacyjna – wydatki uprawniające do odliczeń została wyłączona in Uncategorized
Podstawą skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest faktyczne poniesienie wydatku na cele rehabilitacyjne lub wydatku związanego z ...

Ulga prorodzinna – formularz PIT/UZ

5 lat temu with Możliwość komentowania Ulga prorodzinna – formularz PIT/UZ została wyłączona in Uncategorized
Podatnik korzystający z ulgi prorodzinnej wypełnia PIT-36 lub PIT-37 oraz PIT/O stanowiący załącznik do tych zeznań. Podatnik, który ...

Wysokość ulgi prorodzinnej.

5 lat temu with Możliwość komentowania Wysokość ulgi prorodzinnej. została wyłączona in Uncategorized
Nowelizacja ustawy o PIT (Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ...

Kiedy dochody dzieci lub rodziców uniemożliwiają s

5 lat temu with Możliwość komentowania Kiedy dochody dzieci lub rodziców uniemożliwiają skorzystanie z ulgi prorodzinnej? została wyłączona in Uncategorized
Zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego ulgi na ...

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

5 lat temu with Możliwość komentowania Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej? została wyłączona in Uncategorized
Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać rodzice, opiekunowie prawni oraz rodziny zastępcze, którzy składają roczne zeznanie PIT-36 lub ...