30 kwietnia (lub gdy 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, to pierwszy dzień roboczy po 30 kwietnia) to ostatni dzień na rozliczenie się z urzędem skarbowym. A do którego urzędu wysłać rozliczenie PIT (37, 36, 28, 38, 39 lub 36L)? Wg miejsca zamieszkania, czy może zameldowania?

 

Nasze rozliczenie PIT powinniśmy wysłać do urzędu skarbowego właściwego wg adresu zamieszkania (a nie zameldowania) na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego. Czyli jeśli składamy pity 2016 (w terminie do 30 kwietnia 2016 r., lub w przypadku PIT-28 – do 31 stycznia 2016) to składamy je do urzędu właściwego wg naszego adresu zamieszkania na dzień 31.12.2015 r.

Aktualny adres zamieszkania wykazujemy w sekcji B (Dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania) w zeznaniach rocznych.  Gdy przeprowadziliśmy się na początku roku, to w Picie wykazujemy już nowy adres zamieszkania (adres zameldowania nie ma znaczenia), ponieważ w zeznaniach zawsze wykazujemy aktualny adres zamieszkania. Natomiast PIT wysyłamy do urzędu właściwego wg miejsca zamieszkania na dzień 31.12 poprzedniego roku kalendarzowego.

Jeśli przeprowadziliśmy się w trakcie roku, to nie musimy nowego adresu zamieszkania zgłaszać do urzędu. Wystarczy, że nowy adres wpiszemy do odpowiedniej rubryki (sekcja B) podczas rocznego rozliczania pit.

O adresie zamieszkania możemy mówić wtedy, gdy przebywamy na danym terenie, mamy zamiar tam stale przebywać a miejsce to jest naszym centrum interesów osobistych lub majątkowych. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy tam zameldowani.

 

Przykład 1.

Pani Alicja do 15 stycznia 2015 r. mieszkała w Krakowie. 16 stycznia przeprowadziła się do Wrocławia. Jaki adres pani Alicja powinna wpisać do PIT-37?

 

Pani Alicja w PIT-37 w sekcji B (Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania) powinna wpisać adres wrocławski. Natomiast PIT powinna wysłać do urzędu skarbowego właściwego dla niej na dzień 31.12.2014, czyli do Krakowa.

 

Przykład 2.

Pan Łukasz do 16.11 mieszkał w Warszawie. 17.11 przeprowadził się do Kalisza. Nadal jest zameldowany w Warszawie. Gdzie powinien złożyć PIT pan Marek?

 

Pan Łukasz powinien złożyć swój PIT do urzędu skarbowego w Kaliszu, ponieważ znaczący jest adres zamieszkania, a nie zameldowania. W danych identyfikacyjnych w PIT pan Marek również powinien podać adres kaliski.