Aktualne pity 2018

Wraz z nowym rokiem 2018, będzie nas obowiązywało wypełnienie pit 2018. Poniżej przegląd najistotniejszych pit 2018.

Każdego podatnika odprowadzającego podatki na rzecz państwa na terenie Polski obowiązuje złożenie deklaracji pit 2018 w terminie do 30 kwietnia za rok poprzedni. Wyjątkiem są specjalne rozliczenia takie jak dochody z podatku ryczałtowego, kiedy to podatnik powinien złożyć już swoje zeznanie podatkowe do 31 stycznia tego roku w zakresie pit 2018 ( wtedy musi wypełnić pit 2018 o numerze 28). Pozostali podatnicy wypełniają pity 2018 według opisanych wskazówek dla każdego numeru pit 2018 ze względu na źródło uzyskanych przychodów oraz formę opodatkowania ich. Do najważniejszych form obowiązujących podatków zaliczamy ogólne zasady podatków według oprocentowania ustalonego przez próg dochodowy o wysokości 85528 zł, poniżej tej kwoty musimy od niej odprowadzić podatek 18%, natomiast powyżej, każdą istniejącą nadwyżkę obliczamy odejmując podatek 32%. Pamiętajmy, że musimy doliczyć to oprocentowanie podatku od dochodu, a więc odejmujemy od przychodu najpierw koszty jego uzyskania, które zostały ustalone z góry i sam nasz dochód będzie podstawą odliczenia podatku. W przypadku osób związanych umową o pracę obowiązuje nas z reguły ta forma opodatkowania, a nasz pracodawca – w tym momencie jest zobowiązany do naliczania miesięcznie składek na nasz podatek od naszego dochodu, pełni on więc rolę płatnika podatku. W takim przypadku wypełniamy z reguły z pit 2018 jedynie pit o numerze 37 dla pracowników, stypendystów, oraz rencistów.

W przypadku gdy prowadzimy działalność gospodarczą o charakterze pozarolniczym i rozliczamy się według podatku liniowego na 19%, z pit 2018 wybieramy pit o numerze 36L. Jeśli chodzi o dostępność pit 2018 to są one powszechnie zamieszczane na każdym portalu podatkowym w internecie, także na portalu urzędów podatkowych można znaleźć gotowe formularze pity 2018, które można bez problemu wydrukować. W wersji papierowej są one też za bieżący rok możliwe do uzyskania w urzędach podatkowych.  W przypadku rozliczeń elektronicznych pomocne będzie rozliczenie pit 2018 przez program do tego przystosowany, który jest dostępny w różnych wersjach w internecie. Istnieje w tym zakresie duży wybór a rozliczenia elektroniczne stają się coraz bardziej popularne. Już nie musimy więc radzić się księgowego w sprawie wypełniania pit 2018, lecz wiele rozliczeń możemy zrobić automatycznie przez internet, gdzie znajdziemy także dużo wskazówek dotyczących tego, jak wypełnić pity 2018.