Czy urząd zapłaci za nas podatek?

Czy urząd zapłaci za nas podatek?

Nieoficjalnie mówi się, że od przyszłego roku (2019) rozliczenie PIT może być za nas wypełnione przez urząd skarbowy. Administracja skarbowa chce uruchomić  portal podatnika, na którym będziemy mieli już gotowe rozliczenie PIT 2019 (urząd będzie opierał się na PIT-11, które dostaje od pracodawcy). Wypełnione zeznanie będzie można zaakceptować lub uzupełnić o należne nam ulgi oraz nr KRS OPP, dla której chcemy przekazać 1%. Jak z powyższego widać będzie to rozwiązanie dla osób rozliczających się na PIT-37. Dla pozostałych podatników (np. prowadzących dział. gosp., uzyskujących dochody z zagranicy) pozostanie samodzielne rozliczenie PIT.

Rozporządzenie w omawianej powyżej kwestii ma wejść w życie 18 sierpnia 2014 r.
W związku z tym od roku 2019 administracja podatkowa planuje wprowadzić PIT-INF. PIT-INF będzie przekazywany urzędom skarbowym oraz pracownikom przez pracodawców w miejsce obecnych PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R. Na przekazanie PIT-INF do urzędu skarbowego pracodawcy będą mieli czas do:
a) 28 lutego – w przypadku przekazania w formie elektronicznej,
b) końca stycznia – w przypadku przekazania w formie papierowej.
Przekazać PIT-INF w formie papierowej będą mogli tylko ci pracodawcy, którzy nie zatrudniają więcej niż 5. pracowników.
Natomiast przekazanie PIT-INF pracownikom może nastąpić dowolną formą (elektroniczną lub papierową) – niezależnie od ilości zatrudnionych osób. Na przekazanie PIT-INF pracownikom płatnicy będą mieli czas do 28 lutego.