Darowizna na cele kultu religijnego

Darowizna na cele kultu religijnego

Drugą darowizną, która wchodzi w skład ulgi z tytułu darowizn jest darowizna na cele kultu religijnego.

Komu można przekazać darowiznę?

Darowizną na cele kultu religijnego można przekazać kościołom, związkom religijnym, kościelnym osobom prawnym oraz innym podmiotom realizującym cele kultu religijnego, np. Radiu Maryja, czy Katolickiemu Towarzystwu Kulturalnemu.

Czym są cele kultu religijnego?

Darowizna na cele kultu religijnego, to potocznie mówiąc, darowizny na kościół. Pieniężne – np. na obrazy, odnowienie kościoła, remont kościoła, rzeczowe – np. obrazy, krzyże, itp.

Ile można odliczyć?

Odliczamy kwotę przekazanej darowizny. Jednakże nie może ona przekroczyć 6% dochodu. Gdy oprócz tej darowizny odliczamy jeszcze  z tytułu oddania krwi oraz na cele pożytku publicznego, to wszystkie razem nie mogą przekroczyć 6% dochodu.

Przekazanie darowizny – w przypadku darowizny pieniężnej- powinniśmy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy.

W przypadku darowizny niepieniężnej- dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Dokumentów nie dołączamy  do zeznania podatkowego, natomiast musimy je przechowywać 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.

Darowiznę na cele kultu religijnego wykazujemy w PIT-O.