Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła

Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła

Darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła to jedna z ulg, którą możemy odliczyć od dochodu.

Komu można przekazać darowiznę?

Darowizną można przekazać kościelnym osobom prawnym, czyli: metropoliom, archidiecezjom, diecezjom, parafiom, kościołom, Caritas Polska, Caritas diecezji, papieskim dziełom misyjnym oraz administraturom apostolskim.

Ile można odliczyć?

Możemy odliczyć kwotę całej przekazanej darowizny.
Aby móc odliczyć tę darowiznę musimy dostać pokwitowanie odbioru darowizny w ciągu dwóch lat od jej przekazania. Musimy również posiadać sprawozdanie od kościelnej jednostki o przekazaniu darowizny na cel charytatywno-opiekuńczy (również w ciągu dwóch lat). Ostatnim dowodem uprawniającym nas do odliczenia ulgi jest dowód przekazania przez nas darowizny – kwota darowizny, kto przekazał darowiznę oraz dane identyfikujące odbiorcę darowizny. Dokumentów tych nie dołączamy do zeznania rocznego, musimy je natomiast przechowywać przez 5 lat od dnia odliczenia ulgi.

W przypadku darowizny pieniężnej dowodem potwierdzającym uczynienie darowizny jest dowód wpłaty na rachunek bankowy.

Kwotę darowizny wpisujemy w PIT-O.