Darowizny na cele publiczne i społeczne – możesz je odliczyć od podatku

Darowizny na cele publiczne i społeczne – możesz je odliczyć od podatku

Czy w ubiegłym roku podatkowym przekazałeś darowizny pieniężne lub rzeczowe na cele pożytku publicznego? Jeśli tak, możesz odliczyć je w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym. W poniższym artykule przedstawiamy więcej informacji na ten temat. Dowiedz się, jakie inne warunki musisz spełnić, by otrzymać zwrot podatku.

Kto może skorzystać z odliczenia?

Ze wspomnianego odliczenia mogą skorzystać podatnicy, którzy w danym roku podatkowym przekazali darowizny (zarówno w postaci pieniężnej, jak i rzeczowej) organizacji lub organizacjom realizującym cele pożytku publicznego. Czym są owe cele? To szerokie pojęcie, obejmujące m.in. działalność charytatywną, na rzecz osób niepełnosprawnych, w wieku emerytalnym, pomoc społeczną, organizację i promocję wolontariatu, sztuki, kultury i wielu innych. Darowizny na rzecz instytucji zajmujących się wyżej wskazaną działalnością mogą więc być odliczane od podatku poprzez odpowiedni program PIT 2019 online albo na druku PIT papierowym. Pamiętajmy jednakże, że nie obejmuje to wszystkich placówek. Odliczeniom nie będą podlegać darowizny przekazane na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych, które nie posiadają osobowości prawnej. Nie mogą to być także instytucje prowadzące działalność gospodarczą zajmującą się wyrobem alkoholu, tytoniu i innych używek.stol-roboczy-z-raportem-i-laptop_1150-357

Jak skorzystać z ulgi?

Osoba chcąca skorzystać z ulgi, powinna wpisać w swoje roczne rozliczenie PIT online albo na formularzu drukowanym, kwotę łączną wszystkich odliczeń. Należy to zrobić na załączniku PIT/O. Jakie informacje są wymagane? Trzeba wskazać wysokość darowizny oraz odliczenia, a także dane identyfikacyjne obdarowanego, czyli przede wszystkim nazwę organizacji oraz adres jej siedziby. Konieczne są także potwierdzenia wpłat albo przelewów na dany rachunek bankowy. Nie są wymagane natomiast oświadczenia obdarowanego o przyjęciu pieniędzy. W przypadku darowizny w formie rzeczowej, niezbędne jest potwierdzenie jej dokumentem potwierdzającym wartość darowizny, czyli np. poprzez notarialną umowę darowizny, jak również niezbędne jest oświadczenie obdarowanego o przyjęciu środków.