Dlaczego PIT 36?

Jedną z wielu szczegółowych kwestii kryjących się za pytaniem, jak rozliczyć PIT jest zagadnienie deklaracji podatkowej PIT 36. Jest to jedna z najczęściej wstępujących form rozliczenia podatkowego w naszym kraju i choćby z tego powodu zasługuje na bardziej szczegółową charakterystykę. Pomimo iż obowiązki raportowe związane z PIT 36 można zrealizować także za pośrednictwem tradycyjnego formularza papierowego, zdecydowanie najlepszą drogę do przygotowania tej deklaracji otwiera obecnie aplikacja PITy 2019 program. Stąd też należy się spodziewać, że dla większości podatników, którzy zdecydują się na użycie tego narzędzia, rozliczenie powinno być raczej prostym przedsięwzięciem. Jedyną wartą omówienia kwestią pozostają jedynie warunki wyboru tego formularza.

Deklaracja PIT 36 w rozliczeniu PIT 2019 z pewnością nie będzie zaskoczeniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą (wedle oficjalnej nomenklatury tzw. pozarolniczą działalność gospodarczą). W ich przypadku tegoroczne PITy , podobnie jak to bywało w latach poprzednich, będą nierzadko zawierały PIT 36 jako główną deklarację podatku dochodowego. Dla przedsiębiorców właśnie rozpoczynających swą przygodę z biznesem warto zaznaczyć, że będzie to do zaakceptowania przez urząd skarbowy jedynie w okolicznościach opodatkowania na zasadach ogólnych, na podstawie skali podatkowej. Oznacza to, że rozliczenie PIT wraz z kalkulacjami podatkowymi opierać się będzie na progowych wartościach 18% oraz 32%. W identycznej z przedsiębiorcami sytuacji znajdują się osoby podejmujące produkcję rolną z zakresu tzw. działów specjalnych.
Rozliczenie PIT 2019 dopuszcza także możliwość zastosowania dokumentu PIT 36 jako narzędzia rozliczania podatku PIT w kilku dodatkowych sytuacjach. Należy tutaj wspomnieć przede wszystkim o przychodach czerpanych na bazie umowy najmu oraz pokrewnych jej ze względu na charakterystykę umów w rodzaju podnajmu, dzierżawy czy też poddzierżawy – w przypadku każdej z nich jednak prawidłowe przeprowadzenie rozliczenia PIT wymagać będzie implementacji zasad ogólnych opodatkowania. Kolejnym przypadkiem poprawnego użycia formularza PIT 36 na potrzeby rozliczenia PIT 2019 będzie raportowanie źródeł krajowych przychodów, od których podatnicy samodzielnie musieli odprowadzić zaliczki na podatek. Jeszcze innym przypadkiem kwalifikującym się do rozliczenia PIT 36 są przychody ze źródeł zagranicznych osiągnięte bez pośrednictwa płatników z RP. W końcu rozliczymy w ten sposób także wszelkie inne źródła opodatkowane wg skali podatkowej, co do których nie było obowiązku odprowadzania zaliczek na PITy.