Dochody małoletnich dzieci niepodlegające doliczeniu do dochodów rodziców.

Dochody małoletnich dzieci niepodlegające doliczeniu do dochodów rodziców.

Obowiązek rozliczenia pit (podatku dochodowego od osób fizycznych)  dotyczy zarówno dorosłych podatników jak i małoletnie dzieci, jeśli uzyskują one dochody podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozliczenie pit 2019 małoletniego dziecka powinni wykonać  rodzice (biologiczni lub przysposabiający).

Jaka deklaracja PIT?

Z zasady dochody uzyskiwane przez małoletnie dziecko podlegają doliczeniu do dochodów rodziców. Jednakże niektóre dochody małoletnich dzieci nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców. Zasady te stosuje się również  do dochodów zagranicznych dziecka.

Rodzic, którego małoletnie dziecko uzyskuje dochody, powinien:

a) dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców wykazać w załączniku PIT/M oraz w swoim rozliczeniu PIT-36 oraz ;

b) pozostałe dochody dziecka, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, wykazać w rozliczeniu PIT-37 złożonym na imię dziecka (podpisanym przez rodzica).

Warunki doliczenia dochodów dziecka do dochodów rodzica.

Rodzice doliczają dochody małoletnich dzieci do swoich dochodów  wykazanych w rocznym rozliczeniu podatkowym, o ile przysługuje im prawo  dysponowania dochodami dzieci.

Prawa takiego nie posiadają np.:

 • osoby pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej,
 • rodzice pozbawieni zarządu nad majątkiem dziecka,
 • opiekunowie prawni (np. dziadkowie lub inni krewni), którzy wyrokiem sądu zostali zobowiązani do wychowywania dzieci w przypadku np. śmierci ich rodziców,
 • rodziny zastępcze.

W takim przypadku, jeśli dziecko uzyska jakiekolwiek dochody, koniecznym jest złożenie w imieniu dziecka odrębnego zeznania podatkowego, które podpisuje wyznaczony opiekun prawny (opiekunem nie musi być osoba z rodziny zastępczej).

Rozliczenie dochodów dziecka niepodlegających doliczeniu do dochodów rodziców.

W przypadku gdy małoletnie dziecko osiąga dochody, które nie mogą być doliczane do dochodów rodziców, rodzice lub opiekun prawny są zobowiązani do złożenia odrębnego zeznania podatkowego na imię i nazwisko dziecka. Rozliczenie pit wypełniają i podpisują w imieniu dziecka rodzice

Do swoich dochodów rodzice nie mogą doliczyć dochodów:

 • Z pracy dzieci :
  • ze świadczenia przez nie pracy m.in. na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), praktyk uczniowskich;
  • innej pracy (aktywności) dzieci, tj. np. z pozarolniczej działalności gospodarczej, ze sprzedaży waluty obcej, z autorstwa książki, z tytułu udzielania głosu (dubbing).
 • Ze stypendiów wszelkiego rodzaju, tj. takich, których podstawą jest ustawa lub umowa cywilnoprawna.
 • Z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku.
 • Ze sprzedaży nieruchomości osoby małoletniej.

Zgodnie z ogólnymi zasadami, jeżeli roczny dochód osiągnięty przez małoletnie dziecko nie przekroczy kwoty 3089,00 zł, to nie będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie zwalnia to jednak rodzica lub opiekuna prawnego z obowiązku złożenia zeznania podatkowego.

Jeżeli dziecko uzyskuje dochody, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców (np. z umowy zlecenia), ale również dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców, to rodzic powinien wykazać różne rodzaje dochodów w różnych deklaracjach pit.: dochody, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców wykazać w PIT-37 złożonym na imię dziecka, natomiast dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców wykazać w swoim PIT-36 oraz w załączniku PIT/M.

Program do rozliczania pit 2019 pomoże poprawnie rozliczyć dochody małoletnich dzieci. Pit online 2019 jest wygodna forma rozliczenia z fiskusem. W internecie znajdziemy darmowy program do pit 2019.