Dochody małoletnich dzieci

Dochody małoletnich dzieci

 DOCHODY MAŁOLETNICH DZIECI

Rodzice, których małoletnie dzieci osiągają dochody (z renty, z praw majątkowych, z działalności gospodarczej, z najmu, z kapitałów pieniężnych, itp) powinni doliczyć te dochody do swoich. Dochody dzieci należy wpisać w PIT-36 oraz w załączniku do PIT-36, czyli do PIT-M. PIT-M składa każdy z małżonków – niezależnie od tego, czy rozliczają się razem, czy osobno.
Jeśli małżonkowie rozliczają się osobno, to każdy z rodziców wpisuje połowę dochodu dziecka do swojego PIT-u – gdy obojgu rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z dochodów dzieci.
Jeśli rodzice nie osiągają dochodów, do których należy zastosować PIT-36, a  małoletnie dziecko uzyskuje powyższe dochody – to rodzice powinni złożyć swój PIT oraz PIT-36 wraz z PIT-M, w których będą wykazane tylko dochody dziecka.

Dochody małoletnich dzieci z :

  • kapitałów pieniężnych (np. sprzedaż akcji) – rodzice w swoim imieniu składają dwa zeznania PIT-38 („na siebie),  w których wykazują po połowie dochodów dziecka. Nie składają PIT-M.
  • najmu prywatnego – rodzice w swoim imieniu („na siebie”) składają dwa PIT-28, w którym wykazują po połowie dochodów dziecka. Nie składają PIT-M.
  • pracy, zlecenia, stypendiów oraz ze sprzedaży przedmiotów oddanych do swobodnego użytku dziecka –  w przypadku uzyskiwania tych dochodów przez małoletnie dziecko rodzice nie doliczają ich do swoich dochodów. Wtedy PIT ma obowiązek złożyć małoletnie dziecko, natomiast rodzice podpisują PIT. W danych identyfikacyjnych należy podać dane dziecka, natomiast rubryka podpis jest dl rodziców.

Jeżeli dziecko osiąga dochody, które podlegają doliczeniu do dochodów rodziców (np. z najmu nieobjętego ryczałtem) oraz takie, które powinien sam rozliczyć (np. stypendia) wtedy dochody z najmu (i tylko te) są wykazywane w PIT M oraz w rozliczeniu rodziców (PIT-36), a dochody ze stypendiów w osobnym zeznaniu dziecka, które jest podpisywane przez rodziców.

Po ślubie dziecko uzyskuje pełnoletniość

Małoletnie dzieci, to takie, które nie ukończyły 18 roku życia. Jeżeli małoletnie dziecko wzięło ślub  – uzyskuje on pełnoletniość. Nie traci on tego statusu w przypadku unieważnienia małżeństwa.
Dochody dziecka uzyskane po 18 roku życia lub po dacie ślubu dzieci już powinny rozliczyć same. Jeżeli dziecko wzięło ślub lub ukończyło 18 lat w ciągu roku wtedy dochody uzyskanie do tych dat rozliczają rodzice, a po tych datach – już dzieci.

DOCHODY MAŁOLETNICH DZIECI A ULGA PRORODZINNA ORAZ ROZLICZENIE OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ.

Dochody małoletnich dzieci nie wpływają na prawo do ulgi prorodzinnej ani na możliwość skorzystania ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Jeżeli małoletnie dziecko uzyskuje dochody, a rodzic spełnia warunki do objęcia ulgą prorodzinną lub wspólnym rozliczeniem to nic nie stoi na przeszkodzie aby rozliczyć się w ten sposób.

Przykład. Magda samotnie wychowuje 15-letnie dziecko, które uzyskało dochody z najmu nieobjętego ryczałtem oraz z pracy. Jak Magda powinna wypełnić PIT-a?Jaki druk PIT ma wybrać?

Magda jest osobą samotnie wychowującą małoletnie dziecko, dlatego może rozliczyć PIT-a razem z dzieckiem. Na małoletnie dziecko przysługuje ulga rodzinna w wysokości 1112.04 zł rocznie. W PIT-36 Magda zaznaczy kwadrat nr 4, w sekcji D.1 wpisze swoje dochody, a w sekcji D.3 dochody dziecka (z najmu). Dochód do opodatkowania (z poz. 165) Magda podzieli przez 2 i tak otrzymany wynik wpisze do poz. 168. Następnie Magda obliczy podatek wg skali (18,32%). Tak obliczony podatek pomnoży razy dwa, i otrzymany wynik wpisze w poz. 169. A następnie w sekcji I odejmie kwotę 1112.04, czyli przysługującą jej ulgę prorodzinną. Do swojego PIT-36 Magda musi jeszcze załączyć PIT M, w którym wykaże dochody dziecka.
Niepełnoletnie dziecko Magdy otrzymywało także dochody z pracy, dlatego jest zobowiązane do osobnego rozliczenia tych dochodów. Uczyni to w PIT-37, gdzie jako dane podatnika wpisze swoje imię i nazwisko, natomiast podpis w imieniu dziecka złoży Magda.
Czyli Magda ma obowiązek złożyć do US trzy PIT-y: PIT-36 wraz z załącznikiem PIT M oraz PIT-37-w imieniu dziecka.

PAMIĘTAJ

O dochodach małoletnich dzieci muszą pamiętać ich rodzice lub opiekunowie prawni. Bo albo muszą doliczyć dochody małoletniego dziecka do własnych dochodów, albo w imieniu małoletniego dziecka rozliczyć je w jego imieniu.
Jeżeli dzieci zarabiają to rodzcie (opiekunowie prawni) muszą pamiętać o rozliczeniu z fiskusem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.