Dochody z Holandii

DOCHODY Z HOLANDII

W Polsce dochody z Holandii mają obowiązek rozliczyć polscy rezydenci podatkowi, czyli osoby, które uzyskują w Holandii dochody, jednak w Polsce przebywają dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym (łącznie, nie muszą to być kolejno po sobie następujące 183 dni) lub posiadają na terenie Polski ośrodek interesów życiowych (rodzina) lub ekonomicznych (np. własna firma). Może się zdarzyć podleganie pod rezydencje podatkowe obu państw – wtedy podlegamy opodatkowaniu w tym państwie, w którym mamy ośrodek interesów życiowych lub ekonomicznych – nawet, gdy w tym państwie przebywamy krócej niż 183 dni. Jeśli taka sytuacja się zdarzy – przykładowo posiadamy miejsce dla celów podatkowych (rezydencje podatkowe) w Polsce oraz w Holandii, w Polsce mamy rodzinę (żonę, dzieci), która stale w niej zamieszkuje, ale my sami przebywamy w RP krócej niż 183 dni w roku podatkowym – to musimy opodatkować wszystkie nasze dochody (te z Polski, jak i te z Holandii) w polskim fiskusie.
Aby uniknąć sytuacji, w której płacimy ten sam podatek dwa razy, Polska z Holandią podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego. Taka metoda polega na tym, że do dochodów polskich doliczamy dochody zagraniczne (wpisujemy je w PIT-36 w sekcji D “Dochody i straty podatnika” w wierszach odpowiadających naszym dochodom (np. dochody z pracy, najem, itd). Wpisujemy dochody przeliczone na złotówki po odjęciu kosztów uzyskania przychodu oraz diet za każdy dzień pracy za granicą.
Wedle tej umowy w Polsce mamy obowiązek rozliczyć się zarówno, gdy uzyskujemy dochody tylko w Holandii, jaki i gdy dochody uzyskujemy na terenie obu państw.

Podatek wg polskiej skali liczymy od łącznych dochodów, a następnie od tak obliczonego podatku odejmujemy podatek zapłacony w Holandii – jego wysokość wykazujemy w poz. 179 w PIT-36. Wysokość odejmowanego (wpisywanego) podatku z Holandii nie może jednak przekraczać proporcjonalnej kwoty – stosunku dochodu zagranicznego do ogólnej sumy dochodów. Oznacza to, że odliczenie  nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia podatku zagranicznego, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

Właściwą proporcję podatku do odliczenie możemy obliczyć na dwa sposoby:

 

SPOSÓB PIERWSZY

1. Ustalamy łączną sumę dochodów:

DP (dochody polskie) + DH (dochody holenderskie) = DR (dochód razem)

20 000+ 30 000         = 50 000

 

2. Od dochodu razem (DR) obliczamy podatek wg polskiej skali podatkowej (PP)

(50 000 * 0,18) – 556, 02 = 8443, 98   zastosowano pierwszy próg podatkowy

 

3. Ustalamy maksymalną kwotę podatku zagranicznego do odliczenia (limit, proporcję):

(PP*DH)/DR

(8443,98*30 000)/50 000 = 5066, 38 zł

Taką kwotę (5066, 38) wpisujemy w PIT-36 w poz. 179

 

4. Od podatku zapłaconego w Holandii (PH) odejmujemy maksymalną proporcję, wyliczoną w punkcie 3.Załóżmy, że w Holandii zapłacono 8000 zł podatku – PH)

PH – proporcja

8 000 – 5066, 38 = 2933, 61 zł

 

Nasz podatek do zapłaty w Polsce wynosi 2933, 61 zł

 

SPOSÓB DRUGI

Ustalamy procentowy stosunek dochodu zagranicznego (DH) w ogólnej sumie dochodów (DR):

 

1. Ustalamy łączną sumą dochodów:

DP (dochody polskie) + DH (dochody holenderskie) = DR (dochód razem)

20 000+ 30 000         = 50 000

 

2. Od dochodu razem (DR) obliczamy podatek wg polskiej skali podatkowej (PP)

(50 000 * 0,18) – 556, 02 = 8443, 98   zastosowano pierwszy próg podatkowy

 

3. Ustalamy procentową wartość podatku, czyli udział dochodów holenderskich w łącznej sumie dochodów (PR):

(DH*100)/DR

(30 000*100)/50 000= 60%

 

4. Ustalamy maksymalną kwotę podatku zagranicznego do odliczenia (proporcję):

PP*PR

8443, 98* 60%= 5066, 38 zł

 

Taką kwotę (5066, 38) wpisujemy w PIT-36 w poz. 179

 

5. Od podatku zapłaconego w Holandii (PH) odejmujemy maksymalną proporcję, wyliczoną w punkcie 3. Załóżmy, że w Holandii zapłacono 8000 zł podatku (PH)

PH – proporcja

8 000 – 5066, 38 = 2933, 61 zł

Nasz podatek do zapłaty w Polsce wynosi 2933, 61 zł.

 

Aby uregulować nasz obowiązek podatkowy względem polskiego fiskusa nie wystarczy samo rozliczenie PIT (online, lub osobiście). Do wypełnionego PIT-36 należy jeszcze dołączyć PIT-ZG, w którym w kolumnie c wpisujemy dochody z Holandii w wierszu odpowiednim do dochodów uzyskanych za granicą (np. z pracy, z najmu, z praw autorskich). W kolumnie d w PIT-ZG wpisujemy podatek zapłacony w Holandii. Wpisujemy tu wartość całego zapłaconego podatku za granicą, bez uwzględnienia limitu, o których napisano powyżej. Podatek z uwzględnieniem limitu wykazujemy dopiero w poz. 179 w PIT-36.

Rozlicz PIT z dochodami z Holandii w mgnieniu oka. Nie wiesz jak to zrobić – rozliczenie pit 2016 online jest stworzone w sam raz dla Ciebie. PIT 2016 online jest Twoim przyjacielem na każdym kroku rozwiązywania PIT-u. Ty tylko odpowiadasz na pytania – i w 5 minut masz wypełniony PIT online 2016 wraz z wszystkimi potrzebnymi załącznikami. Gotowy PIT wypełniony poprzez darmowy program PIT 2016 możesz wysłać online lub wydrukować i zanieść osobiście do urzędu skarbowego.

 

Dochodem, który należy rozliczyć w PIT jest również zwrot podatku z Holandii, gdy wcześniej go odliczyliśmy w polskim Picie.

Przykład

Pani Jola w 2013 r. pracowała w Holandii. Zapłaciła podatek do holenderskiego fiskusa. W 2016 r. pani Jola w PIT 2016 (PIT z dochodami z 2013 r, składanym do 30.04.2016) rozliczyła dochody polskie oraz holenderskie. Zgodnie z przysługującym jej prawem pani Jola w PIT-36 odliczyła (odjęła) podatek zapłacony w Holandii (jego wysokość wykazała w poz.179 PIT-36). Następnie w sierpniu 2016 r. pani Jola uzyskała zwrot podatku zapłaconego w Holandii, który to ma obowiązek rozliczyć w PIT 2016 (picie z dochodami za rok 2016, czyli składanym do 30.04.2016 r.). Kwotę zwróconego podatku z Holandii należy wykazać w wierszu “doliczenia do podatku”. Wykazujemy tu kwotę wcześniej odliczoną (czyli z uwzględnieniem limitu, proporcji).
Gdyby pani Jola nie odliczyła zapłaconego w Holandii podatku w polskim Picie, wtedy nie musiałaby rozliczać zwrotu podatku z Holandii. Ponieważ przepisy podatkowe mówią, że dochodem jest np. zwrot wcześniej zapłaconego podatku, gdy został nam zwrócony. Wówczas taki dochód wykazujemy w sekcji “doliczenia do podatku”.