Dochody zwolnione z opodatkowania

Dochody zwolnione z opodatkowania

Niektóre dochody są zwolnione z opodatkowania. Są to przede wszystkim

 • kwoty do 3091 zł,

(Jeżeli pracowaliśmy, jednak w roku podatkowym nasze zarobki nie przekroczyły 3091 zł, to i tak musimy złożyć zeznanie podatkowe, z tym, że nie zapłacimy od nich podatku)
Dochody zwolnione z opodatkowania i których nie trzeba wpisywać do PIT, to m.in:

 • służba kandydacka w Policji, Strraży Granicznej, PSP,
 • dodatek za rozłąkę,
 • wypłaty z IKE-jeżeli oszczędności są gromadzone tylko na jednym koncie,
 • dodatek kombatancki,
 • dodatki rodzinne, dla sierot zupełnych, pielęgnaycjne,
 • wygrane do 760 zł,
 • diety z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznyc do 2280 zł miesięcznie
 • dochody z wynajmu mniej niż 5 pokoi gościnnych w budynkach na terenach wiejskich (i  dochody z wyżywienia gości),
 • dochody z wynajmu składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gosp.
 • alimenty
  – na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia,
  – na rzecz dzieci, bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  -na rzecz osób pozostałych- do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł;
 • stypendia naukowe i socjalne-w całości, a od org.prowadzacych dz.poż.publ.- do 3800 zł rocznie,
 • dotacje otrzymane na SAPARD,
 • dodatek mieszkaniowy,
 • przychody uzyskane przez krwiodawców ze sprzedaży pobranej od nich krwi lub jej składników,
 • środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej,
 • świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Więcej dochodów zwolnionych z opodatkowania znajduje się w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.