Druk PIT 37

Druk PIT 37

Najpopularniejszym drukiem PIT jest PIT-37. To właśnie formularz PIT-37 składa 82% Polaków w urzędach skarbowych w terminie do 30 kwietnia roku podatkowego (z dochodami za rok ubiegły).

Rozliczenie PIT-37 jest przeznaczone dla osób uzyskujących przede wszystkim dochody z pracy. Ponadto na PIT-37 rozliczamy również dochody w szczególności z

  • emerytur i rent,
  • umów dzieła i zlecenia,
  • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
  • stypendiów,
  • zasiłków pieniężnych (np. z urzędu pracy),
  • działalności wykonywanej osobiście,
  • praw autorskich.

Na PIT-37 nie rozliczymy dochodów z zagranicy, dochodów małoletnich dzieci – wtedy należy posłużyć się PIT-36. Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, to wybieramy – w zależności od rodzaju opodatkowani – PIT-28 (ryczałt), PIT-36L (stawka 19% liniowa), PIT-36 (skala podatkowa, 18, 32%). Tak samo na PIT-37 nie rozliczymy dochodów z kapitałów pieniężnych – dla tych dochodów przeznaczony jest PIT-38 ani dochodów ze zbycia nieruchomości – dla nich przeznaczony jest PIT-39.

Gdy równocześnie otrzymywaliśmy dochody przeznaczone dla PIT-37 (np. z pracy) oraz dla innych dochodów (np. ze zbycia nieruchomości) – to wypełniamy dwa PIT-y (PIT-37 oraz PIT-39).

Jeżeli jednocześnie otrzymywaliśmy dochody z pracy i  z zagranicy – to wtedy wypełniamy tylko jeden PIT, czyli PIT-36, na którym wykazujemy wszystkie nasze przychody.

Wybierając PIT-37 możemy rozliczyć się na trzy sposoby: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jeżeli spełniamy pewne warunki, to bardziej opłacalne jest rozliczyć się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko – wtedy nasz podatek do zapłaty będzie mniejszy niż jakbyśmy rozliczali się indywidualnie.

PIT-37 w urzędzie skarbowym składamy do 30.04.

Chcesz zapłacić jak najmniejszy podatek lub otrzymać jak największy zwrot podatku nie wchodząc w skomplikowane przepisy podatkowe – rozliczenie pit online 2014 jest dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem. Rozlicz pit on line 2019 poprzez bezpłatny program do PIT 2019 – rzetelny, funkcjonalny, łatwy w użytkowaniu i przyjazny.