Druki PIT

Druki PIT

Druki PIT 2019

Druki PIT 2019, to formularze, na których rozliczamy nasze roczne dochody – mogą to być dochody z pracy, z emerytur, rent, z praw autorskich, z umów dzieło, zlecenie, działalności wykonywanej osobiście. Na drukach PIT informujemy również o dochodach z kapitałów pieniężnych, z giełdy, ze zbycia nieruchomości, ze stypendium, a także o dochodach z zagranicy i niektórych dochodach małoletnich dzieci. Formularze PIT powinny również informować o dochodach z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

Wyróżniamy następujące druki PIT:

a) PIT-37 – dla dochodów z pracy,

b) PIT-36 – dla działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, dla dochodów z zagranicy, dla dochodów małoletnich dzieci,

c) PIT-36L -dla działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo,

d) PIT-28 – dla działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem i dla najmu prywatnego,

e) PIT-38 – dla dochodów z kapitałów pieniężnych, giełdy,

f) PIT-39 – dla dochodów ze zbycia nieruchomości, gdy od dnia jej nabycia nie minęło 5 lat.

Wraz z drukami PIT możemy złożyć załączniki do PIT. Załącznikami są: PIT-O (ulgi i odliczenia), PIT-D (odliczenia mieszkaniowe), PIT-ZG (dla dochodów z zagranicy), PIT-M (dla dochodów małoletnich dzieci), PIT-Z  (dla zwolnienia przy działalności gospodarczej), PIT-B – przy działalności gospodarczej.

Wszystkie PIT-y oprócz PIT-28 mamy obowiązek złożyć w urzędzie do 30.04, natomiast PIT-28 – musimy złożyć w urzędzie do 31. stycznia.