E-DEKLARACJE W ROKU 2019

Ministerstwo Finansów podało, że system e-Deklaracje przyjął od 1 stycznia do końca lutego 2019 roku 21 mln 291 tys. 64 dokumenty złożone przez płatników.

Jest to związane z nowymi przepisami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Nowe przepisy nałożyły na płatników obowiązek sporządzania informacji o dochodach osób fizycznych i przekazywania ich, do końca lutego, drogą elektroniczną. Stąd też największą liczbę rozliczenia pit 2014 online stanowią wypełnione deklaracje PIT-11, które są informacją od płatników o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. W okresie dwóch miesięcy 2019 roku złożono ich 19 mln 613 tys. 884.

W lutym resort finansów zapowiedział możliwość korzystania przez podatników z usługi wstępnego wypełniania PIT-ów e deklaracje 2020 przez administrację podatkową od połowy marca.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej MF usługa wstępnego wypełniania PIT-ów przez administrację podatkową będzie na razie dostępna tylko dla podatników składających rozliczenie pit 37. Na stronie internetowej Portalu Podatkowego każdy użytkownik będzie mógł wejść na zakładkę „Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe,” zalogować się, pobrać wypełniony wstępnie formularz, potwierdzić go lub uzupełnić, jeśli będzie chciał skorzystać z preferencji (np. rozliczenie PIT z małżonkiem, opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci),  zdecydować, jakie ulgi można odliczyć z PIT-37?, czy przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego.

Tożsamość podatnika będzie weryfikowana poprzez dane autoryzujące, takie jak PESEL lub NIP, imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu w roku 2014 i kwota przychodu za 2013 rok – niezbędna do wysyłki zeznania.

Resort finansów zapowiada, że w przyszłości podatnik będzie mógł korzystać z konta podatnika udostępnianego na Portalu Podatkowym w szerszym zakresie. Podatnik będzie miał podgląd swoich danych ewidencyjnych, adresowych, rachunków bankowych, obowiązków podatkowych. „Usługa ta umożliwi podatnikowi elektroniczną korespondencję z urzędem skarbowym, pozwoli sprawdzić stan sprawy oraz da mu podstawowe informacje dotyczące jego rozliczeń i płatności, zgłoszonych kas fiskalnych, czy też danych o udzielonej pomocy publicznej” – głosi komunikat MF.

Administracja podatkowa będzie wspierała obywateli, np. informując o terminie zapłaty podatku. Będą to przypomnienia  e-mailowe, telefoniczne, sms-owe. Ponadto na Portalu Podatkowym w części ogólnodostępnej będzie można sprawdzić i zweryfikować aktywność podatnika VAT.