E-PIT a wspólnie rozliczenie małżonków – sprawdź, czy możesz rozliczać się z mężem lub żoną

E-PIT a wspólnie rozliczenie małżonków – sprawdź, czy możesz rozliczać się z mężem lub żoną

Sporo osób rozlicza deklaracje podatkowe wspólnie z małżonkiem. Nie zawsze jest to jednak możliwe i nie wszyscy podatnicy mogą skorzystać z tej opcji.

Dla kogo wspólne rozliczanie PIT-ów?

Nie wystarczy być małżeństwem, żeby móc wykonać wspólne rozliczanie PIT-u online albo papierowego. Osoby będące w związku małżeńskim, które chcą złożyć wspólny PIT, muszą spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinny one rozliczać się na tzw. zasadach ogólnych, czyli według skali 18 albo 32%. W przypadku więc, kiedy jedno z małżonków rozlicza się według podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego albo karty podatkowej, nie może rozliczyć się wspólnie z mężem lub żoną (wyjątek stanowi rozliczanie ryczałtem od przychodów z najmu prywatnego na druku PIT-28).

pracownicy-z-dokumentow-na-tablecie_1150-87Trzeba również pamiętać, że małżeństwo musi trwać minimum jeden cały rok podatkowy. Częstym błędem popełnianym przez nowożeńców jest wspólne rozliczanie się za rok, w którym wzięli ślub (według prawa jest to stanowczo za wcześnie). Małżonkowie muszą także posiadać wspólnotę majątkową (intercyza zakładająca odrębność majątkową wyklucza wspólne rozliczanie się, podobnie jak rozwód czy separacja).

Rozliczanie przez internet

Małżeństwa chcące rozliczyć się wspólnie, mogą to zrobić zarówno tradycyjnie (składając papierowy PIT w Urzędzie Skarbowym), jak i internetowo, wysyłając pity 2019 online. Szczególnie ten drugi sposób jest wyjątkowo szybki i prosty – wystarczy odpowiedni program komputerowy i dostęp do internetu, by wypełnić i wysłać swój epit 2020 z dowolnego miejsca o dowolnej porze (stosując się rzecz jasna do odpowiednich terminów). Również wspólne rozliczanie się małżeństw online jest wyjątkowo proste – we wspomnianych aplikacjach podatkowych już na wstępie jest możliwość zaznaczenia, czy chcemy rozliczać się samodzielnie, czy właśnie wspólnie z żoną czy mężem.

Małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie na drukach PIT-36 albo PIT-37 do 2 maja danego roku. Złożenie deklaracji po tym terminie wyklucza wspólne rozliczanie się i małżonkowie będą zobowiązani do wypełnienia odrębnych PIT-ów. Jeśli więc zależy nam na jednym, wspólnym zeznaniu podatkowym, musimy koniecznie stosować się do terminów.