Elektroniczne formy rozliczenia podatku PIT

Elektroniczne formy rozliczenia podatku PIT

Jak rozliczyć PIT-37?

Wiele osób, szczególnie tych którzy w bieżącym roku rozliczać będą się pierwszy raz, zastanawia się jak wypełnić PIT-37 i dla kogo jest przeznaczony ten formularz deklaracji. Formularz PIT-37 to deklaracja podatkowa przeznaczona dla osób, które swój przychód w minionym roku osiągnęli dzięki innemu podatnikowi. Są to więc głównie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub świadczące swoje usługi jako zleceniobiorcy. Ważne też, aby podatnik rozliczający się na podstawie PIT-37 oprócz zatrudnienia nie prowadził dodatkowo działalności gospodarczej, bo wówczas formularz ten nie będzie właściwy do rozliczenia przez taką osobę.

Wypełniane deklaracji PIT-37 należy rozpocząć od wprowadzenia w odpowiednio oznaczonych polach swoich danych identyfikacyjnych. Następnie należy dokładnie oznaczyć źródła i wysokość osiągniętych w minionych roku przychodów. Termin złożenia deklaracji PIT-37 mija 30 kwietnia bieżącego roku, o czym powinny szczególnie pamiętać osoby, które zdecydują się na przesłanie formularza deklaracji pocztą.

Wypełnienie formularza deklaracji PIT-37 przy pomocy naszego programu sprawi, że czynność ta nie potrwa więcej niż kilka minut. Oprócz wyżej wymienionych już informacji, dzięki programowi będą Państwo mogli skorzystać z wszystkich przysługujących Państwu odliczeń i ulg w podatkach, do których zaliczyć można m.in. ulgę na internet oraz ulgę prorodzinną. Program będzie czuwał nad procesem wypełniania i nie dopuści do sytuacji, w której zostanie pominięte jakiekolwiek z obowiązkowych pól.

Terminy rozliczenia PIT

Co roku, jako podatnicy mają Państwo obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym z dochodów, jakie osiągnięte zostały w minionym roku. Podstawowym pytaniem dla wielu osób, zwłaszcza tych, którzy rozliczają się pierwszy raz jest: do kiedy trzeba rozliczyć PIT i jak prawidłowo wypełnić deklarację? Wbrew pozorom odpowiedzi są bardzo proste. Po zapoznaniu się z poniższymi informacjami nikt nie powinien mieć jakichkolwiek problemów z terminowym i bezbłędnym rozliczeniem deklaracji PIT.
Wszystkie kwestie formalne, związane z rozliczeniem podatkowym są uregulowane w przepisach prawa podatkowego. To ustawa podatkowa wskazuje więc konkretny termin, do którego należy złożyć deklarację. Co do zasady jest to 30 kwietnia nowego roku. Inne terminy są przewidziane dla podatników na karcie, ryczałcie lub dla duchownych (jest to wówczas 31 stycznia) oraz osób składających PIT- 40 za pracownika lub PIT – 40A czyli tzw. ZUS za świadczeniobiorcę (składane do końca lutego).

Program do rozliczania PIT przez internet podpowie Państwu w pierwszej kolejności jakiego rodzaju deklarację wybrać, jakie dokumenty będą Państwu potrzebne w procesie jej wypełniania oraz na bieżąco będzie korygował pojawiające się błędy. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól, takich jak dane identyfikacyjne podatnika, wysokość i źródła osiąganych przychodów, można wskazać przysługujące Państwu ulgi i zwolnienia od podatku. W następnej kolejności zaś zdecydować o przekazaniu 1 % swojego podatku na rzecz oznaczonej organizacji pożytku publicznego. Gdy formularz jest gotowy, należy już tylko pamiętać o terminowym przesłaniu deklaracji PIT.

Rozliczenie za 2019 rok

Rozliczenie PIT za 2019 rok nie powinno nikomu sprawić najmniejszych trudności, jeżeli do rozliczenia wykorzysta przygotowany przez nas program do wypełniania deklaracji podatkowej. Zachęcamy szczególnie tych, którzy w 2019 roku rozliczać będą się po raz pierwszy. Dzięki nam dowiedzą się Państwo wszystkich istotnych informacji związanych z procedurą i terminami rozliczania się z Urzędem Skarbowym.
Po pierwsze trzeba uświadomić sobie, że obowiązek rozliczenia się z podatku ciążki na każdym, kto w minionym roku osiągnął jakikolwiek przychód. Nie ważne, czy była to umowa o prace, dzieło, zlecenia czy jakakolwiek inna umowa cywilno-prawna. Istotne jest tylko to, czy po stronie podatnika powstał przychód. Po drugie na wypełnienie deklaracji ustawodawca przewidział bardzo długi czas, ponieważ termin jej złożenia mija z końcem kwietnia. Nie warto jednak czekać do ostatniej chwili i najlepiej uporać się z rozliczeniem dużo wcześniej.

Proces wypełniania deklaracji jest bardzo prosty i potrwa zaledwie kilka minut. Najpierw należy wybrać odpowiednią deklarację (PIT 36, PIT 37 lub inne – zgodnie ze wskazówkami programu). Do formularza należy wprowadzić swoje dane oraz wskazać wysokość i tytuł osiąganych przychodów. Następnie można wskazać przysługujące Państwu ulgi podatkowe oraz zadecydować, czy chcą Państwo przekazać 1% na rzecz oznaczonej organizacji pożytku publicznego. Gotowy formularz deklaracji PIT można wydrukować i przesłać do właściwego US lub dopełnić wszelkich formalności elektronicznie korzystając ze strony Pitax.pl!

Elektroniczne rozliczenie PITu

Za pośrednictwem internetu w dzisiejszych czasach można dokonać coraz więcej mniej lub bardziej skomplikowanych przedsięwzięć. Dzięki wirtualnej rzeczywistości robimy elektroniczne zakupy, zlecamy elektroniczne przelewy, nawet domowa lodówka z dostępem do internetu potrafi samodzielnie „zamówić” zaopatrzenie do domu. Nie można przecież pozwolić na to, żeby sprzęt AGD był bardziej zaawansowany w internetowych operacjach od swojego właściciela, dlatego też czas najwyższy przejść na elektroniczne rozliczenie podatku.

Rozliczanie deklaracji podatkowej przez internet jest bardzo proste i pozwala zaoszczędzić więcej cennego czasu, który warto przecież spożytkować w realnym świecie na różne inne pożyteczne czynności, do których bez wątpienia nie można zaliczyć ręcznego wypełniania deklaracji podatkowej lub jej składania w urzędzie skarbowym czy też nadania jej pocztą. Takie czynności powinny odejść w zapomnienie, a umożliwi to Państwu korzystania z pomocy naszego serwisu. Znajdą Państwo tutaj nie tylko wszystkie istotne informacje na temat dokonywania rozliczenia deklaracji podatkowej przez internet, ale także będą mieli możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanego narzędzia umożliwiającego szybkie i sprawne wypełnienie PIT.

Formularz elektroniczny niczym nie różni się od tego w papierowej formie. Należy więc uzupełnić go swoimi danymi identyfikacyjnymi i informacjami o wysokości przychodów i tytułach jego otrzymywania. Po oznaczeniu przysługujących ulg i zadecydowaniu na rzecz jakiej organizacji pożytku publicznego przekazać 1%, deklaracja będzie gotowa do złożenia!

Szybko jak nigdy dotąd

Tempo naszego życia jest coraz szybsze przez co wszyscy ciągle narzekają na brak czasu. Czas to towar coraz bardziej deficytowy, dlatego też tam gdzie to tylko możliwe trzeba go oszczędzać i unikać sytuacji, które doprowadzają do jego marnotrawienia. Jedną z takich sytuacji może również być coroczne wypełnianie deklaracji podatkowej i dostarczanie jej do właściwego urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty. Takie metody powinny odejść do lamusa. Szanujemy Państwa cenny czas, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, stworzyliśmy miejsce, które pomoże rozliczyć się przez internet. Z nami rozliczanie PIT za 2019 rok pójdzie szybko jak nigdy dotąd.

Przy wypełnieniu deklaracji pomóc ma specjalnie przygotowany program. Jego funkcjonalność została zaprojektowana z myślą o ułatwieniu wszystkim czynności, jaką jest wypełnianie deklaracji podatkowej PIT i sprawieniu, że rozliczenie przebiegnie szybko i sprawnie. Wypełnianie rozpocząć należy od wprowadzenia swoich danych identyfikacyjnych oraz informacji na temat źródła i wysokości przychodów. Następnie program daje Państwu możliwość skorzystania z wszystkich przysługujących Państwu ulg podatkowych oraz przekazania 1% swojego podatku na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas wskazówkami na temat rozliczania PIT przez internet oraz do korzystania z naszych narzędzi. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pracy coroczne rozliczenie podatkowe nie będzie dla nikogo stanowić żadnego problemu.