Jak podpisać PIT 2016 online?

Do pola „Kwota przychodu” należy wpisać kwotę przychodu z zeznania podatkowego złożonego w urzędzie skarbowym w ubiegłym roku (dla PIT-ów składanych w 2016 – musimy wpisać kwotę z PIT-u złożonego w roku 2015), z poszczególnych pozycji:

 • PIT-28 – poz. 42;
 • PIT-36 –  poz. 82 albo poz. 125 – jeżeli w zeznaniu za 2013 rok podatnik występował jako małżonek;
 • PIT-36L – poz. 23 lub poz. 28 -jeżeli w zeznaniu za 2013 rok podatnik występował jako małżonek;
 • PIT-37 – poz. 60 albo poz. 87 – jeżeli w zeznaniu za 2013 rok podatnik występował jako małżonek;
 • PIT-38 – poz. 24;
 • PIT-39 – poz. 20;
 • PIT-40 – poz. 62;
 • PIT-40A – poz. 33.

Jeżeli w ubiegłym roku nie składaliśmy PIT-u, wtedy w polu „Kwota przychodu” wpisujemy „0” (zero).


 

Skąd wiem, że mój PIT dotarł do urzędu? Czy otrzymam jakieś potwierdzenie?

Gdy PIT dotarł do urzędu skarbowego, urząd w odpowiedzi wysyła UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
UPO jest oficjalnym, urzędowym dokumentem, który stanowi, że urząd właśnie otrzymał nasz PIT. UPO powinniśmy przechoowywać przez 5 lat.


 Wpisuję poprawną kwotę przychodu wysyłając PIT, a urząd odrzuca zeznanie. Dlaczego?

Wysyłając PIT 2016 online należy podać kwotę ubiegłorocznego przychodu- figuruje ona w  polu nr 60 jeśli wypełnialiśmy PIT-37, a jeśli składaliśmy inne PIT-y, to odpowiednio inne pola – zgodnie z opisem poniżej. Jeśli wszystkie te pola są prawidłowe, to może być to problem danych w bazie urzędu skarbowego – jeśli wypełnialiśmy więcej PIT-ów w ubiegłym roku (np. równiez PIT-38), to istnieje spore prawdopodobieństwo, że dane te nie są spójne w urzędzie skarbowym. Wtedy należy zadzwonić do swojego urzędu i wyjaśnić sprawę.

Do pola „Kwota przychodu” należy wpisać kwotę przychodu z zeznania podatkowego złożonego w urzędzie skarbowym w ubiegłym roku (PIT za 2013 r – złożony w roku 2016), z poszczególnych pozycji:

 • PIT-28 – poz. 42;
 • PIT-36 –  poz. 82 albo poz. 125 – jeżeli w zeznaniu za 2012 rok podatnik występował jako małżonek;
 • PIT-36L – poz. 23 lub poz. 28 -jeżeli w zeznaniu za 2012 rok podatnik występował jako małżonek;
 • PIT-37 – poz. 60 albo poz. 87 – jeżeli w zeznaniu za 2012 rok podatnik występował jako małżonek;
 • PIT-38 – poz. 24;
 • PIT-39 – poz. 20;
 • PIT-40 – poz. 62;
 • PIT-40A – poz. 33.

Jeżeli w ubiegłym roku nie składaliśmy PIT-u, wtedy w polu „Kwota przychodu wpisujemy „0”. (zero).


 

 

 Czy mogę zrezygnować z przekazania 1% na OPP?

Nie ma obowiązku, aby przekazywać 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego.

Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że to czy zdecydujemy się oddać 1% na OPP nie wpłynie na nasz podatek do zapłaty lub na wysokość jego zwrotu – przekazując 1% nie ponosimy żadnych kosztów.

1% dla OPP można przekazać niezależnie od tego, czy przysługuje nam zwrot podatku, czy mamy niedopłatę.

Przekazanie 1% dla OPP nie wiążę się z większym podatkiem. Niezależnie od tego, czy zdecydowaliśmy się oddać 1%, czy nie –  musimy zaplacić do urzędu skarbowego taki sam podatek (lub taki sam podatek jest nam zwracany).

Następnie urząd skarbowy – w zależności od naszego wyboru – albo pobiera cały podatek „dla siebie” (100%), albo przekazuje, oddaje 1% dla wskazanej OPP  (wtedy urząd dla siebie bierze 99%).


Czy muszę podawać NIP chcąc wysłać PIT online?

NIP wpisują osoby nieobjęte numerem PESEL.

Jeżeli do nas ma zastosowanie PESEL, to wpisujemy tylko PESEL (bez podawania NIP-u – mimo że kiedyś mieliśmy nadany NIP).

PESEL jest dla osób:

– które nie prowadzą działalności gospodarczej,

– które nie są objęte podatkiem VAT

NIP jest dla osób:

– prowadzących działalność gospodarczą,

– objętych podatkiem VAT,

– prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,

-nieobjętych nr. PESEL,

– płatników podatków (np. pracodawcy, zus),

– płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne (np. pracodawcy, osoby samodzielnie opłacające składki.


Jak otrzymam zwrot podatku?

Zwrot podatku można otrzymać pocztą (na adres wskazany w Picie) na numer konta bankowego lub osobiście w kasie naszego urzędu skarbowego.

Zwrot podatku pocztą
Jeżeli jeszcze w ogóle nie podawaliśmy urzędowi numeru konta, wtedy urząd przesyła zwrot podatku drogą pocztową na adres wskazany w zeznaniu rocznym (np. PIT-37). Zwrot podatku otrzymamy, gdy jest wyższy niż 11,60 zł, czyli opłaty pocztowe – w przeciwnym razie urząd zalicza należny nam zwrot na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
W tej sytuacji nie musimy wysyłać do urzędu żadnego pisma.

Zwrot podatku na konto bankowe
Jeżeli chcemy otrzymywać zwrot podatku na konto bankowe, wtedy należy złożyć osobiście w urzędzie lub listownie druk ZAP-3.
ZAP-3 wystarczy złożyć tylko raz, nie trzeba podawać numeru konta co roku, ponieważ jest już on pamiętany przez urząd i nasz zwrot jest przesyłany w kolejnych latach na podane przez nas konto.

Zwrot podatku w kasie urzędu
W kasie urzędu skarbowego możemy odebrać każdą kwotę (nawet mniejszą niż 11,60 zł) – wtedy musimy wstawić się w kasie w wyznaczonym przez urząd dniu oraz zabrać ze sobą dowód potwierdzający naszą tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, itp).


Jak wysłać ZAP-3 przez internet?

Obecne wymogi Ministerstwa Finansów nie pozwalają na wysłanie ZAP-3 przez internet w podobny sposób jak zeznanie roczne (czyli wpisując kwotę ubiegłorocznego przychodu).
ZAP-3 można wysłać elektronicznie, tylko jeżeli dysponuje się e-podpisem (certfikowanym podpisem elektronicznym).
Gdy takiego podpisu nie posiadamy, ZAP-3 musismy złożyć osobiście w urzędzie lub listownie.
Druk ZAP-3 wystarczy złożyć tylko jeden raz, nie trzeba podawać numeru konta co roku, ponieważ jest on już pamiętany przez urząd.


 

Co zrobić, żeby zwrot podatku przyszedł na moje konto bankowe?

Aby zwrot podatku przyszedł na konto bankowe, a do tej pory przychodził pocztą lub w ogóle nie przychodził należy złożyć osobiście w urzędzie lub listownie druk ZAP-3.

Jeżeli wcześniej już podawaliśmy konto bankowe i ono się nie zmieniło, wtedy urząd przyśle zwrot na nasze konto, jak co roku – a my nie musimy o niczym informować.

Jeżeli chcielibyśmy zmienić numer konta, również należy złożyć ZAP-3.


Nie mogę otworzyć UPO.

Deklaracja oraz UPO jest przygotowana na formularzu Ministerstwa Finansów, który jest rygorystyczny jeśli chodzi o program, w którym otwiera się deklarację. Uprzejmie proszę o zainstalowanie najnowszej wersji Acrobat Reader (wersja X lub wyższa).

Acrobat reader można pobrać ze strony producenta: http://www.adobe.com/pl/products/reader.html


Nie mogę otworzyć PDF-u z zeznaniem.

Deklaracja oraz UPO jest przygotowana na formularzu Ministerstwa Finansów, który jest rygorystyczny jeśli chodzi o program, w którym otwiera się deklarację. Uprzejmie proszę o zainstalowanie najnowszej wersji Acrobat Reader (wersja X lub wyższa).
Acrobat Reader można pobrać ze strony producenta: http://www.adobe.com/pl/products/reader.html


Mam zainstalowaną najnowszą wersją Acrobat Reader i pojawia się komunikat “please wait…”.

Proszę spróbować otworzyć dokument następującym sposobem:
1. Zapisać “pusty” dokument (z komunikatem “please wait”) w dowolnym miejscu na komputerze (klikając dyskietkę w prawym dolnym rogu).
2. Otworzyć dokument bezpośrednio z miejsca na komputerze, na którym się go zapisało (klikając w odpowiednią ikonkę).


Wstępne wypełnianie pitów przez administrację

Możliwość wstępnego wypełnienia przez administrację podatkową PIT-ów podatników wprowadzono uchwaloną we wrześniu ubiegłego roku nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Weszła ona w życie 1 stycznia 2016 roku. (USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw).

Założonym celem zmian jest poprawa wymiany informacji między płatnikami, podatnikami a administracją podatkową. Chodzi o zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dzięki wprowadzanym zmianom  powstaje możliwość wstępnego wypełniania rozliczenia pit przez administrację podatkową..

Od połowy sierpnia 2014 roku, gdy wystartowała pierwsza, informacyjna część Portalu Podatkowego, słyszeliśmy już o wielu terminach uruchomienia drugiej, ważniejszej sekcji tego serwisu. Tej, która pozwoli po zalogowaniu się na indywidualne konto, sprawdzić i zatwierdzić wstępnie wypełnione rozliczenie pit 37 za 2015 rok. Ostatnie doniesienia zakładają możliwość tworzenia indywidualnych kont podatników od połowy marca 2016 roku, aby na przełomie marca i kwietnia dać możliwość zapoznania się z wstępnym zeznaniem PFR (pre­filed tax return).

Według Ministerstwa Finansów wzrost liczby dokumentów podatkowych przekazywanych administracji podatkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (rozliczanie pit przez internet) pozwoli na natychmiastowe gromadzenie w systemie informatycznym danych niezbędnych do uruchomienia usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (pre-filed tax return – PFR).

„Usługa ta będzie przygotowana przez administrację podatkową w oparciu o dane zawarte w imiennych informacjach o wysokości dochodów uzyskanych przez osobę fizyczną, sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku” – napisano. Usługa ta w głównej mierze będzie adresowana do osób fizycznych. PFR ma zostać zamieszczony na utworzonym koncie podatnika na portalu podatkowym.

Podatnik, chcąc skorzystać z tej usługi, po zalogowaniu się na swoje konto na portalu będzie musiał sprawdzić przygotowane przez administrację podatkową zeznanie podatkowe i zdecydować, czy tak wypełniony dokument akceptuje, czy nie. Jeśli będzie chciał skorzystać z ulg np. na dziecko albo na internet, będzie musiał samodzielnie wprowadzać odpowiednie zmiany. Urzędnik nie podpowie, Jakie Ulgi można odliczyć? Co można odliczyć od podatku? Co można odliczyć od dochodu? Urzędnik nie wskaże za nas także organizacji pożytku publicznego. 1% podatku – jak go przekazać? –  będziemy decydować sami.

Po uzupełnieniu zeznania podatkowego, poprzez kliknięcie ikonki „wyślij”, podatnik dokona przesłania zeznania podatkowego i automatycznie uzyska urzędowe poświadczenie jego odbioru.

Skorzystanie z usługi będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika.


 Rozliczenie podróży służbowych, a PIT pracownika

Czy wyjazd służbowy i związane z nim świadczenia mogą być korzyścią majątkową i powinny podlegać opodatkowaniu?

W myśl ogólnej definicji określonej w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem są – co do zasady – “otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”. Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, iż w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu. Wszelkiego rodzaju świadczenia uzyskane w  ramach stosunku pracy stanowią przychód pracownika – opodatkowany lub korzystający ze zwolnienia.

Tak więc diety oraz inne otrzymane przez pracownika należności z tytułu podróży służbowych stanowią co do zasady przychód ze stosunku pracy, a więc podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednakże należności z tytułu podróży służbowej w wysokości nieprzekraczającej stawek strefy budżetowejkorzystają ze zwolnienia i nie są ani opodatkowane, ani oskładkowane. Oznacza to, że jeśli pracownik otrzymał dietę w wysokości równej limitom bądź niższą, otrzymana należność nie zostanie obniżona o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę ZUS.Przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi: wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas: a) podróży służbowej pracownika, b) podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Tym samym ustawodawca ograniczył zwolnienie z podatku diet i innych należności za czas podróży służbowej tylko do limitów określonych w odrębnych przepisach.

Przepis ten to obowiązujące od 1 marca 2013 znowelizowane rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Jedno rozporządzenie dotyczy zarówno delegacji krajowych, jak i zagranicznych.

Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami, np.w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę, obowiązujące w danej firmie Zakładowe regulacje nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej w wysokości niższej niż dieta z tytułu takiej podróży określonej dla pracownika sfery budżetowej. Ale pracodawca może przyznać pracownikom wyższe stawki diet i innych należności z tytułu podróży niż przewidziane w rozporządzeniu dla strefy budżetowej. W takim przypadku nadwyżka ponad te limity będzie stanowiła przychód pracownika ze stosunku pracy. Pracodawca będzie musiał od tej nadwyżki  pobrać zaliczkę na PIT oraz naliczyć składki ZUS.

 


 Warunki zwolnienia z pit należności związanych z delegacją

Przysługujące pracownikowi z  tytułu odbytej podróży służbowej, w terminie i  w  państwie określonym przez pracodawcę, diety i  należności takie jak koszty za przejazdy, dojazdy, noclegi, a  także inne wydatki określone przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawodawca ograniczył zwolnienie z podatku diet i innych należności za czas podróży służbowej tylko do limitów określonych w odrębnych przepisach. Należności z tytułu podróży służbowej korzystają ze zwolnienia i nie są ani opodatkowane, ani oskładkowane jedynie w wysokości nieprzekraczającej stawek strefy budżetowej. Wysokość oraz warunki ustalania należności z tytułu podróży służbowej przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej  określa aktualnie  obowiązujące od 1 marca 2013 znowelizowane rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Czy trzeba rozliczać PIT? Zwolnione z opodatkowania diety i należności nie podlegają rozliczeniu pit. Nie bierze ich pod uwagę pracodawca, kiedy wysyła PIT 11. Należy tu podkreślić, że dotyczy to tylko kwot zwolnionych. Jeżeli należności te przekraczają ustalone limity, pracodawca będzie musiał wtedy od tej nadwyżki  pobrać zaliczkę na PIT i wykazać to w PIT 11. Co zrobić z PIT-11? Dane z PIT 11 uwzględniające kwoty przekroczeń przenosimy do PIT 37 lub PIT 36 sporządzając rozliczenie roczne pit.

Warunkiem niezbędnym dla skorzystania ze zwolnienia określonego w  art.  21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych jestodbycie przez pracownika podróży służbowej.

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji podróży służbowej. Dlatego w tej kwestii trzeba posłużyć się definicją zawartą w  ustawie z  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). Zgodnie z art. 22 par. 1 Kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w  miejscu i  czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i  płacy, w  szczególności: rodzaj pracy (pkt 1), miejsce wykonywania pracy (pkt 2), wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia (pkt 3), wymiar czasu pracy (pkt 4), termin rozpoczęcia pracy (pkt 5), o czym stanowi art. 29 par. 1 Kodeksu pracy. Z  kolei, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (art. 775 par. 1).

O  podróży służbowej oraz należnych z  tytułu jej odbywania należnościach decyduje zatem to, że określone zadanie w  ramach świadczonej pracy wykonywane jest przez pracownika poza miejscem ustalonym w umowie o pracę jako stałe miejsce jej wykonywania. Tak więc, jeżeli pracownik wykonuje zadania związane ze stosunkiem pracy poza stałym miejscem pracy wskazanym w  umowie o  pracę, przysługują mu należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Sam fakt, wykonywania pracy w  innym miejscu niż przewidziane w umowie o pracę, musi wynikać z polecenia wyjazdu służbowego. Pracownicy odbywają więc podróż służbową wówczas, gdy otrzymali od pracodawcy polecenie wykonania zadania służbowego poza miejscowością, w  której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem wykonywania pracy określonym w umowie o pracę. W  przypadku świadczenia przez pracownika pracy poza określonym terenem, może być ono uznane za wykonywanie zadań w ramach podróży służbowej jedynie wówczas, gdy wykonywanie tego zadania odbywa się w miejscu, które nie jest według umowy o pracę miejscem stałego jej wykonywania. Pracownik, mający wskazany w  umowie o  pracę określony obszar jako miejsce wykonywania pracy, nie jest w  podróży służbowej, jeżeli tego obszaru nie opuszcza.


 Oddając krew masz szansę zmniejszyć swój podatek

Ulga dla honorowych krwiodawców polega na możliwości odliczenia od dochodu (przychodu) wartości oddanej honorowo krwi lub jej składników, co spowoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania, a niższa podstawa opodatkowania to w konsekwencji niższy podatek w rozliczeniu  pit.

Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Z ulgi dla honorowych krwiodawców ma prawo skorzystać także podatnik, który oddał honorowo (nieodpłatnie) krew w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby, np. dla chorej Anny Nowak.

Honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć:

•   od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym) lub

• od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym).

Do zeznania należy dołączyć formularz PIT/O, w którym wykazuje się kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, stacji krwiodawstwa, w której oddał krew).

Co można odliczyć od dochodu? Przedmiotem darowizny jest nie tylko oddana bezpłatnie krew, ale również osocze lub inne składniki krwi. Jak obliczyć wartość darowizny krwi? Obliczając wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa należy pomnożyć ilość (wyrażoną w litrach) oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł (tj. obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za litr pobranej krwi w 2015 roku). Niezależnie od tego, czy podatnik oddał honorowo krew czy osocze, przy ustalaniu kwoty przysługującego odliczenia stosuje tę samą stawkę w wysokości 130 zł za 1 litr.

Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa jest limitowane. Łączy się je z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele szlachetne i razem darowizny te nie mogą przekroczyć 6% dochodu (w przypadku ryczałtowców 6% przychodu) wykazywanego w rozliczeniu rocznym pit. Jeśli suma darowizn w roku podatkowym przekroczy 6% dochodu (przychodu), podatnik nie będzie mógł odliczyc całej kwoty, lecz tylko kwote równą 6 % dochodu (przychodu) podatnika. W konsekwencji podatnik ma prawo pomniejszyć swój dochód wyłącznie do wysokości limitu, jeżeli jednocześnie spełnił inne warunki uprawniające do dokonania tych odliczeń. Kwota przekraczająca 6% nie zostanie odliczona od dochodu. Nie będzie można też tej kwoty odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok następny.

Jeżeli podatnik ma obowiązek złożyć dwa zeznania, np. PIT-37 i PIT-28, może część darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć w jednym zeznaniu od przychodu (PIT-28), a część w drugim od dochodu (PIT- 37 albo PIT- 36). Nie może  tej samej kwoty odliczyć dwukrotnie. Odliczenie z tytułu darowizny krwi nie może przekroczyć w zeznaniu PIT-28 kwoty stanowiącej 6% przychodu podatnika wykazywanego w zeznaniu rocznym, a w zeznaniu PIT-37 lub PIT-36 – 6% dochodu z danego roku podatkowego.

Honorowe oddanie krwi podatnik musi mieć udokumentowane zaświadczeniem jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Zaświadczenia tego nie należy dołączać do zeznania. Trzeba je jednak przechowywać do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe. W tym okresie urząd skarbowy ma bowiem prawo skontrolować poprawność skorzystania z odliczenia.

Podstawa prawna:

• art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),

• art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c, ust. 5, ust. 6b, ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz. U. Nr 263, poz. 2625, z późn. zm.).


 Zeznania podatkowe

Art. 45 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje , iż po zakończeniu roku podatkowego – w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego podatnicy podatku dochodowego są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – rozliczenie roczne pit.

Zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Do kiedy składamy PITy 2015/2016? Do czwartku 30 kwietnia.

Podatnicy składają następujące zeznania:

PIT-36– podatnicy, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37. Formularz ten przede wszystkim składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, a także podatnicy, którzy uzyskali dochody z zagranicy,

PIT-36L – podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie,

PIT-37 – podatnicy, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik,

PIT-38 – podatnicy,którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),

PIT-39 – podatnicy, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

Podatnicy w terminie określonym dla złożenia rozliczenia pit są też zobowiązani wpłacić należny podatek lub różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania rocznego a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników.

Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, organ wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym.

Nierezydenci, czyli podatnicy podlegający w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jeżeli osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nie obowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku lub osiągnęli dochody określone w art. 30b ustawy, jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu przewidzianego dla złożenia zeznania podatkowego, są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem podatników, którzy wybrali sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 3a, 4a lub art. 29 ust. 4 ustawy).


 

Praca za granicą – PIT w Polsce

O tym, gdzie rozliczyć PIT za pracę za granicą decyduje wiele czynników, np. siedziba firmy, rezydencja podatkowa, przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy uzyskiwanie w Polsce dodatkowych dochodów.

Warto dokładnie zapoznać się nie tylko z ogólnymi warunkami zatrudnienia za granicą, ale także z zasadami dotyczącymi rozliczeń podatkowych, tak aby nie narazić się na konsekwencje karnoskarbowe spowodowane brakiem rozliczenia się z fiskusem. Dotyczy to zarówno osób, które stale pracują za granicą, jak i takich, które udają się za granicę na krótkie okresy czasu, ale zasadniczo mieszkają w Polsce.

Przy rozliczaniu dochodów z pracy za granicą kluczowe jest ustalenie, czy dana osoba była w danym roku polskim rezydentem podatkowym, czyli miała w naszym kraju miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. W takim przypadku należy bowiem dokonać rozliczenia pit w Polscez całości swoich dochodów, niezależnie od tego, w jakim państwie zostały one osiągnięte.

Według polskich przepisów za mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium naszego kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Kiedy rozliczenie roczne PIT w Polsce?

Sprawa rozliczeń jest prosta, kiedy ktoś w roku podatkowym  zarabiał wyłącznie za granicą, a umowa zawarta przez Polskę stosuje metodę wyłączenia z progresją. Nawet jeśli pozostaje polskim rezydentem, nie musi składać PIT w Polsce ani płacić żadnego podatku. Wynika to z konstrukcji takiego zapisu umów.

Ale w wielu sytuacjach warto jednak złożyć w Polsce deklarację, mimo zerowych dochodów. Podatnikowi może być potrzebne  zaświadczenie o zadeklarowanych dochodach, np. przy staraniu się o zwrot podatku z zagranicy. Istnieje ryzyko, iż urząd nie wyda mu takiego dokumentu, jeśli nie złożył tzw. deklaracji zerowej.

Praca w dwóch krajach

Rozliczenie staje się bardziej skomplikowane, gdy ktoś przez część roku uzyskuje przychody w Polsce, a przez pozostałe miesiące za granicą. Zasadnicze znaczenie ma wtedy określenie miejsca rezydencji.

Jeśli ktoś pozostaje polskim rezydentem, to w rozliczeniu z polskim fiskusem musi co do zasady wykazać całość swoich dochodów. Dochody osiągnięte za granicą są brane pod uwagę przy ustalaniu stopy podatkowej, która będzie zastosowana do opodatkowania polskich dochodów. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których, pomimo że dana osoba nie zarobi w Polsce ani złotówki, i tak będzie musiała tutaj rozliczyć się z podatku dochodowego.

Możemy mieć również do czynienia z sytuacjami, w których zagraniczny pracodawca uznając, że jego pracownik powinien rozliczyć się w Polsce, nie pobierze od niego zaliczki na podatek. W takiej sytuacji ciężar odprowadzenia zaliczki i rozliczenia podatku spocznie całkowicie na pracowniku.

Podatnik swoje przychody musi rozliczyć na druku PIT-36, do którego wymagany jest załącznik o dochodach z zagranicy PIT-ZG.

Dla osób pracujących za granicą istnieje też możliwość wspólnegorozliczenia PIT z małżonkiem. Jest to możliwe nawet w przypadku gdy żaden z małżonków w dacie dokonywania rozliczenia nie ma polskiej rezydencji podatkowej (np. oboje w trakcie roku wyprowadzili się za granicę i tam obecnie stale zamieszkują). Jednak podstawowym warunkiem jest, aby oboje małżonkowie byli rezydentami podatkowymi jednego z krajów UE oraz aby co najmniej 75% ich przychodów w danym roku podatkowym podlegało opodatkowaniu w Polsce. Ze wspólnego rozliczenia mogą więc skorzystać małżeństwa, w których jedna z osób pracuje na stałe za granicą, a także takie, które w trakcie roku wyjechały z Polski lub wróciły do Polski po dłuższym pobycie za granicą i część z ich dochodów pochodzi z zagranicznych źródeł. Warunki skorzystania są następujące:

– pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok kalendarzowy,

– w całym roku pomiędzy małżonkami musi istnieć majątkowa wspólność ustawowa,

– jeśli małżonek prowadzi działalność gospodarczą, musi rozliczać się według skali (opodatkowanie dochodu z działalności stawką liniową wyklucza wspólne rozliczenie).


System podatkowy w Polsce

System podatkowy to zespół podatków obowiązujących równocześnie w obrębie danego państwa. W systemie podatkowym funkcjonują przepisy prawne oraz instytucje finansowe, które ustanawiają podatki oraz określają i zajmują się ich poborem.

Przepisy są związane z samymi podatkami jak też określają podmioty pobierające podatki, płatników podatków i instytucje wyznaczające wysokość i warunki płacenia podatków.

W szerokim znaczeniu w skład systemu podatkowego wchodzą:

 • krajowe i międzynarodowe prawo podatkowe, w tym prawo karne skarbowe;
 • organy administracji rządowej i samorządowej .

W Polsce podstawy nakładania obowiązków podatkowych określone są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.  Art. 217 stanowi, że: nakładanie podatków i innych danin publicznych oraz określanie podmiotów opodatkowania, przedmiotów opodatkowania, stawek podatkowych, kategorii podmiotów zwolnionych od podatków i zasad przyznawania ulg oraz umorzeń podatkowych może następować wyłącznie w drodze ustawy. Oprócz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej kwestie podatków i związanych z nimi obowiązków reguluje także Ordynacja Podatkowa z 29 sierpnia 1997 roku.

Pojęcie podatku zostało zdefiniowane w art. 6 ustawy – Ordynacja podatkowa i jest to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Podatki różnią się od siebie podmiotem opodatkowania (czyli kto jest opodatkowany), przedmiotem (czyli co podlega opodatkowaniu) oraz sposobem poboru podatku (czyli trybem i warunkami płatności). Aktualnie w Polsce wyróżniamy 13 rodzajów podatków.

Podatki bezpośrednie:

 1. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 2. podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 3. podatek od spadków i darowizn,
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych,
 5. podatek rolny,
 6. podatek leśny,
 7. podatek od nieruchomości,
 8. podatek od środków transportowych,
 9. podatek tonażowy,
 10. podatek od wydobycia niektórych kopalin

Podatki pośrednie:

 1. podatek od towarów i usług (VAT),
 2. podatek akcyzowy,
 3. podatek od gier.

Podatek dochodowy od osób fizycznych mają obowiązek opłacać wszystkie osoby fizyczne osiągające dochód. Każdy, kto znajduje się w sytuacji objętej podatkiem, ma obowiązek go zapłacić i rozliczyć pit. Podatnicy składają następujące zeznania: PIT 28, PIT-36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39, a także wymagane załaczniki. Mogą korzystać z preferencji podatkowych, np. rozliczenie PIT z małżonkiem, maja prawo uwzględnić to, jakie ulgi można odliczyć.

Podatki są podstawowym dochodem budżetu państwa, umożliwiają finansowanie jego działalności. Podstawową funkcją opodatkowania jest właśnie funkcja fiskalna, czyli uzyskiwanie środków pieniężnych niezbędnych dla pokrycia potrzeb publicznych. System podatkowy jest też jednym z narzędzi, który umożliwia budżetowi państwa sprawowanie jego funkcji redystrybucyjnej. Jest to możliwe dzięki ulgom i zwolnieniom podatkowym, zróżnicowanym stawkom podatkowym podatków pośrednich oraz progresywnym opodatkowaniu dochodów.


Konsekwencje rozliczenia pit po terminie

Termin złożenia rozliczenia rocznego PIT upływa w tym roku w czwartek 30 kwietnia o godzinie 23:59. Rozliczenie pit złożone po ustawowym terminie jest ważne, urząd skarbowy nie ma prawa odmówić jego przyjęcia.

Jednakże nie będzie to dla podatnika zupełnie bezbolesne. Jeżeli jeszcze nie rozliczyłeś się ze swoich dochodów za rok 2015, sprawdź, na co musisz uważać. Istnieją sytuacje, w których złożenie PIT po terminie pozbawia podatnika bezpowrotnie niektórych uprawnień, wywołuje konsekwencje finansowe i karne.

1. Rozliczenie PIT po terminie powoduje definitywną utratę możliwości rozliczenie PIT z małżonkiem, również po śmierci jednego z nich.  Uniemożliwia również preferencyjny sposób rozliczenia się przez osoby samotnie wychowujące dziecko, chociaż składając zeznanie po terminie, można skorzystać z ulgi prorodzinnej.
Tych niekorzystnych dla podatnika skutków nie da się uniknąć w żaden sposób, nie można wnioskować  o skorzystanie z preferencji, jeśli nawet podatnik spóźnił się z rozliczeniem pit na skutek okoliczności, za które podatnik nie ponosi odpowiedzialności (np. choroba, zdarzenia losowe, katastrofy naturalne).

2. Inny skutek złożenia rozliczenia rocznego PIT po terminie to niemożność przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Fiskus przekaże 1% należnego podatku jedynie wtedy, gdy został on wykazany w zeznaniu rocznym złożonym w terminie do 30 kwietnia 2016 r., albo gdy został wykazany w korekcie takiego zeznania złożonej do urzędu skarbowego w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (nawet gdy w pierwotnym zeznaniu 1% nie wykazano, ale pod warunkiem, że pierwotne zeznanie złożone było w ustawowym terminie).

3. Obowiązek zapłaty podatku powiększonego o odsetki podatkowe w przypadku zapłaty podatku ze zwłoką. Odsetki podatkowe w 2016 roku wynoszą 8% w skali roku (mogą ulec zmianie, ale tylko na wyższe).

4. Na koniec zdecydowanie negatywna konsekwencja, jaką jest kara. Jeżeli złożysz zeznanie roczne lub dokonasz zapłaty zobowiązania po terminie, musisz liczyć się z dodatkową karą wynikającą z Kodeksu karnego skarbowego. Kary można uniknąć przez wyrażenie czynnego żalu, ale tylko wtedy, gdy złożysz go wcześniej niż sprawą zajmie się fiskus.

Zatem ze względów praktycznych warto jest postarać  się, aby zeznanie roczne było złożone w ustawowym terminie, a także  należny podatek zapłacony był bez opóźnienia. Tak będzie szybciej, sprawnie i mimo wszystko – przyjemniej dla podatnika.


 

Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci

Z opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać rodzic lub opiekun prawny dziecka. Preferencyjny sposób opodatkowania może zastosować wyłącznie osoba faktycznie samotnie wychowująca dziecko. Skorzystanie z preferencji jest również możliwe tylko w przypadku jednego rodzica lub opiekuna prawnego danego dziecka.

Jednocześnie do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania w rozliczeniu rocznym pit wymagany jest warunek bycia panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą w separacji, bądź osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek pozbawiony został  praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności

Wspólne rozliczenie pit-37 lub pit-36 i preferencyjne  opodatkowanie może zostać zastosowane w przypadku osób wychowujących dzieci małoletnie, bez względu na wiek, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25 roku życia uczące się, w tym za granicą, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu skalą podatkową lub dochodów ze zbycia papierów wartościowych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Preferencyjne opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci można zastosować w rozliczeniu pit również w przypadku, gdy osoba taka mieszka za granicą (państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej), pod warunkiem, że przychody osiągnięte w Polsce stanowią łącznie co najmniej 75% jej całkowitego przychodu ze źródła przychodu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stosunek pracy, emerytury i renty), a zagraniczne miejsce zamieszkania udokumentowane jest certyfikatem rezydencji.

Podobnie jak w przypadku wspólnego opodatkowania małżonków warunkiem jest również istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, do uzyskania przez Polski organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba korzystająca z preferencyjnego opodatkowania ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Wspólne rozliczenie PIT samotnych rodziców ze swoimi dziećmi jest opłacalną formułą liczenia podatku, szczególnie w przypadku osób osiągających dochody przekraczające próg 85.528 zł, powyżej którego stawka podatku podnosi się z 18% do 32% (Stawki podatkowe na 2016 rok).