Jak otrzymam zwrot podatku?

Zwrot podatku można otrzymać pocztą (na adres wskazany w Picie) na numer konta bankowego lub osobiście w kasie naszego urzędu skarbowego.

Zwrot podatku pocztą
Jeżeli jeszcze w ogóle nie podawaliśmy urzędowi numeru konta, wtedy urząd przesyła zwrot podatku drogą pocztową na adres wskazany w zeznaniu rocznym (np. PIT-37). Zwrot podatku otrzymamy, gdy jest wyższy niż 11,60 zł, czyli opłaty pocztowe – w przeciwnym razie urząd zalicza należny nam zwrot na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
W tej sytuacji nie musimy wysyłać do urzędu żadnego pisma.

Zwrot podatku na konto bankowe
Jeżeli chcemy otrzymywać zwrot podatku na konto bankowe, wtedy należy złożyć osobiście w urzędzie lub listownie druk ZAP-3.
ZAP-3 wystarczy złożyć tylko raz, nie trzeba podawać numeru konta co roku, ponieważ jest już on pamiętany przez urząd i nasz zwrot jest przesyłany w kolejnych latach na podane przez nas konto.

Zwrot podatku w kasie urzędu
W kasie urzędu skarbowego możemy odebrać każdą kwotę (nawet mniejszą niż 11,60 zł) – wtedy musimy wstawić się w kasie w wyznaczonym przez urząd dniu oraz zabrać ze sobą dowód potwierdzający naszą tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, itp).