Jak podpisać PIT online?

Do pola „Kwota przychodu” należy wpisać kwotę przychodu z zeznania podatkowego złożonego w urzędzie skarbowym w ubiegłym roku (dla PIT-ów składanych w 2015 – musimy wpisać kwotę z PIT-u złożonego w roku 2014), z poszczególnych pozycji:

  • PIT-28 – poz. 42;
  • PIT-36 –  poz. 82 albo poz. 125 – jeżeli w zeznaniu za 2013 rok podatnik występował jako małżonek;
  • PIT-36L – poz. 23 lub poz. 28 -jeżeli w zeznaniu za 2013 rok podatnik występował jako małżonek;
  • PIT-37 – poz. 60 albo poz. 87 – jeżeli w zeznaniu za 2013 rok podatnik występował jako małżonek;
  • PIT-38 – poz. 24;
  • PIT-39 – poz. 20;
  • PIT-40 – poz. 62;
  • PIT-40A – poz. 33.

Jeżeli w ubiegłym roku nie składaliśmy PIT-u, wtedy w polu „Kwota przychodu” wpisujemy „0” (zero).