Czy muszę podawać NIP chcąc wysłać PIT online?

NIP wpisują osoby nieobjęte numerem PESEL.

Jeżeli do nas ma zastosowanie PESEL, to wpisujemy tylko PESEL (bez podawania NIP-u – mimo że kiedyś mieliśmy nadany NIP).
PESEL jest dla osób:

– które nie prowadzą działalności gospodarczej,

– które nie są objęte podatkiem VAT

NIP jest dla osób:

– prowadzących działalność gospodarczą,

– objętych podatkiem VAT,

– prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,

-nieobjętych nr. PESEL,

– płatników podatków (np. pracodawcy, zus),

– płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne (np. pracodawcy, osoby samodzielnie opłacające składki.