Skąd wiem, że mój PIT online dotarł do urzędu? Czy otrzymam jakieś potwierdzenie?

Gdy PIT dotarł do urzędu skarbowego, urząd w odpowiedzi wysyła UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

UPO jest oficjalnym, urzędowym dokumentem, który stanowi, że urząd właśnie otrzymał nasz PIT. UPO powinniśmy przechowywać przez 5 lat.