Gdy dziecko zarabia, czyli o rozliczaniu dochodów dziecka w deklaracji PIT

Gdy dziecko zarabia, czyli o rozliczaniu dochodów dziecka w deklaracji PIT

Obowiązkiem każdej osoby osiągającej dochody jest wykazanie ich w rocznej deklaracji podatkowej. Dotyczy to także osób małoletnich, które spełniają określone warunki. Więcej na ten temat piszemy w poniższym artykule.

Dziecko osiąga dochody

Zazwyczaj dochody dziecka wpisuje się w deklarację podatkową PIT 36 online lub inną jego rodziców albo też prawnych opiekunów. Nie zawsze jednak jest to konieczne. Nieletni rozlicza się na własnym druku podatkowym wówczas, gdy otrzymuje dochody z pracy, stypendiów albo z przedmiotów, które oddano mu do swobodnego użytkowania. Dochody z pracy traktowane są dość szeroko. Zalicza się do nich przychody uzyskiwane z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, umów zlecenie, o pracę i dzieło, a także zarobki wynikające z przekazania praw autorskich i udzielonych licencji. Kiedy oboje rodziców nieletniego zostało pozbawionych praw rodzicielskich, jak również praw do pobierania pożytków z jego rzeczy, to także złoży on PIT samodzielnie. Gdy owych praw pozbawiono tylko jednego rodzica, to dochody rozliczane są w deklaracji drugiego.

W pozostałych przypadkach przychody dziecka rozliczane są wspólnie z rodzicami czy opiekunami na ich zeznaniu PIT.

Osiągnięcie pełnoletności

Po ukończeniu 18. roku życia dziecko samodzielnie rozliczy PIT online lub też złoży je osobiście w placówce skarbowej. W roku, gdy osiąga ono pełnoletność, przychody uzyskane do dnia urodzin wliczane są jeszcze do dochodów rodziców i wpisuje się je we wspólną deklarację z nimi. Dochody z czasu po urodzinach, nastolatek rozliczy już samodzielnie.

Młodzież się żeni

Jeśli osoba małoletnia wstępuje w związek małżeński, to automatycznie nabywa praw osoby pełnoletniej. Wiąże się z tym również konieczność rozliczania deklaracji podatkowej na osobnym formularzu PIT, nie wspólnie z rodzicami czy opiekunami prawnymi. W sytuacji unieważnienia małżeństwa, osoba ta nie staje się na powrót „nieletnia” – rozwód nie zmienia jej statusu podatkowego, w dalszym ciągu musi się ona rozliczać samodzielnie.