Przy rocznym rozliczaniu PIT adres zameldowania nie ma znaczenia. Ważny jest adres zamieszkania. A zatem małżonkowie wysyłają PIT do urzędu właściwego wg miejsca zamieszkania na dzień 31.12 poprzedniego roku kalendarzowego. Małżonkowie mogą rozliczyć się razem, gdy przez cały rok podatkowy byli małżeństwem i istniała między nimi wspólność majątkowa. A zatem, jeśli małżonkowie chcą się wspólnie rozliczyć, to na 31.12 poprzedniego roku muszą być już małżeństwem. Wydaje się oczywiste, że skoro jesteśmy małżeństwem, to mieszkamy razem, mamy ten sam adres zamieszkania – a zatem wysyłamy PIT do tego samego urzędu, ponieważ na dzień 31.12 poprzedniego roku już byliśmy małżeństwem (co jest warunkiem wspólnego rozliczenia się), czyli przynależymy do tego samego urzędu.

Jednakże w wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że małżonkowie mają różne adresy zamieszkania i podlegają pod inne urzędy. Wtedy małżonkowie wysyłają PIT do urzędu skarbowego właściwego dla jednego z nich – wybierają dowolny urząd. Drugi małżonek może złożyć zawiadomienie w swoim urzędzie, o tym że rozlicza się w innym. Nie jest to jednak konieczne.
Mimo powyższego artykułu wciąż nie wiesz, do którego urzędu wysłać PIT. Rozlicz PIT przez internet. Rozliczanie pit online jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie wygodę oraz spokój. Dodatkowo program do rozliczania PIT 2014 jest sprawdzonym programem do rozliczania PIT – przeszedł wiele testów sprawdzających jego merytoryczność oraz poprawność obliczeń.