Im szybciej wypełnimy PIT, tym szybciej otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku

Im szybciej wypełnimy PIT, tym szybciej otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku

Zazwyczaj deklaracje PIT wypełniamy niechętnie, choć płacenia podatków nie da się oczywiście uniknąć. Inaczej do obowiązku podchodzą ci, którzy wiedzą, że należy im się zwrot podatku. W tej sytuacji nie opłaca się zwlekać ze złożeniem deklaracji. Wręcz przeciwnie – im szybciej wypełnimy PIT, tym szybciej otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku na swoje konto. Zeznania podatkowe możemy składać już od początku marca, ponieważ do końca lutego płatnik jest zobowiązany przesłać nam formularz PIT-11, na którym znajdziemy wszystkie niezbędne informacje do rozliczenia.

Jeśli prawidłowo wypełniliśmy tradycyjny PIT lub e rozliczenie i obliczyliśmy kwotę zwrotu, wówczas możemy już tylko spokojnie czekać na swoje pieniądze. Niektórzy jednak mogą się ich nie doczekać lub otrzymać znacznie mniejszą kwotę. W takiej sytuacji znajdą się wszystkie osoby, które mają na swoim koncie zaległe mandaty lub podatki. Jeśli zatem nie zapłaciliśmy man datku, podatku od nieruchomości lub zalegamy ze spłatą kredytu, musimy liczyć się z faktem, że gmina czy bank upomną się o swoje należności. Tym samym nadpłata wynikająca z PIT zostanie pomniejszona o określoną kwotę plus koszty egzekucyjne i manipulacyjne.

Na poczet zaległych zobowiązań podatkowych są z automatu zaliczane również nadpłaty, które nie przekraczają kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Na dzień dzisiejszy jest to kwota wysokości 11,60 zł. Jeśli natomiast zaległości podatkowych nie ma, nadpłata, która nie przekroczy tej kwoty jest automatycznie księgowana na poczet przyszłych podatków. Oczywiście podatnik ma prawo wystąpić o zwrot tych pieniędzy, jednak może je odebrać wyłącznie w kasie urzędu.

Z podobną sytuacją mogą się spotkać osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się z tego tytułu. Wówczas zwrot podatku dochodowego może zostać zaliczony na poczet przyszłego podatku VAT. Jednak o tym decyduje już sam podatnik poprzez złożenie w urzędzie skarbowym odpowiedniego wniosku. Jeśli dopełniliśmy wszystkich formalności w terminie i nie ciążą na nas żadne zobowiązania, nadpłatę podatku możemy odebrać osobiście w urzędzie lub otrzymać przelewem na konto, bądź przekazem pocztowym.