Informacja od płatnika

Informacja od płatnika

Do rocznego rozliczenia PIT niezbędne są nam informacje przekazywane od płatnika. Dokumenty te zawierają informacje o rodzajach oraz wysokości naszych dochodów. Na podstawie m.in tych dokumentów powinniśmy rozliczyć nasze zeznania roczne.
Informacjami od płatnika są:
PIT-11 – to dokument, który otrzymujemy przede wszystkim od zakładu pracy, zleceniodawcy czy organu zatrudnienia (np. z urzędu pracy). Dane w nim zawarte wpisujemy do druku PIT-36 lub PIT-37.
PIT-11A – to dokument, który otrzymujemy od organu rentowego (np. z ZUS-u, KRUS-u), jeśli organ ten nie był zobowiązany do sporządzenia obliczenia rocznego PIT-40A. Dane w nim zawarte wpisujemy do druku PIT-36 lub PIT-37.
PIT-8C – to dokument, który zawiera informacje o dochodach z innych źródeł (np. wartość umorzonego zobowiązania, otrzymane stypendia) oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (sprzedaż akcji). Dane w nich zawarte wpisujemy do druku PIT-36, PIT-37 lub PIT-38.
PIT-R – to dokument, który dostajemy, gdy pełnimy obowiązki społeczne lub obywatelskie (np. bycie sołtysem, zasiadanie w komisji wyborczej, itp). Dane w nim zawarte wpisujemy do druku PIT-36, PIT-37
Na podstawie informacji zawartych w powyższych dokumentach w rocznym rozliczeniu PIT wykazujemy: przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody (bądź straty), zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki pobrane przez płatników.