Są trzy metody zwrotu należnego nam podatku:

1. na nasze konto bankowe.

2. pocztą, na adres wskazany w Picie.

3. osobiście w kasie urzędu skarbowego.