Jak otrzymać i rozliczyć dotację z PUP

Jak otrzymać i rozliczyć dotację z PUP

Osoby poszukujące pracy, nie zawsze mogą ją dziś znaleźć. Dla nich właśnie przewidziana jest pomoc z urzędu pracy, zwłaszcza, gdy posiadają pewne umiejętności oraz dobry pomysł. Dotacje umożliwią im dobry start i założenie własnej firmy. Do tej grupy na pewno należą np. mamy powracające na rynek pracy, absolwenci, osoby niepełnosprawne lub po 50. roku życia – oni wszyscy mają największe szanse na otrzymanie z urzędu pracy bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Jakie warunki trzeba spełnić
Oprócz posiadania statusu osoby bezrobotnej, a więc uprzedniego zarejestrowania się w urzędzie, trzeba też spełnić kilka innych warunków, żeby w ogóle ubiegać się o dotację. Na pewno trzeba przez pewien okres czasu być zarejestrowanym w PUP. W niektórych urzędach pracy wystarczy miesiąc, w innych – 3 miesiące. Stawiane są też wymogi dotyczące upłynięcia pewnego okresu czasu od prowadzenia wcześniejszej działalności gospodarczej albo otrzymanego wcześniej innego grantu. Od niedawna potrzebna jest też kwalifikacja do odpowiedniego profilu pomocy bezrobotnemu i indywidualnego planu działania.

Dotacja z PUP a rozliczenie z fiskusem
Jeśli tylko spełniamy warunki urzędu, możemy udać się do działu zajmującego się dotacjami i uzyskać informacje i porady, jak poprawnie wypełnić wniosek. Papierowe wzory wniosków znajdują się w urzędzie, odpowiedni wzór jest też udostępniony na stronie internetowej urzędu pracy. Trudność polega na tym, że każdy urząd ma inny wzór wniosku i może wymagać podania innych informacji. Bardzo ważnym elementem, czasami ważniejszym od samego wniosku jest nasz biznesplan.

Warto podkreślić, że sama dotacja jest zwolniona z opodatkowania. Jest to zatem prawdziwa forma pomocy świadczona bezrobotnym. Jeśli otrzymałeś taką jednorazową dotację na rozpoczęcie własnej działalności z urzędu i zastanawiasz się jak rozliczyć pit 2019, nie musisz jej w ogóle wykazywać. Dotacja nie stanowi bowiem źródła dochodu, ale jednorazową pomoc finansową na start. Podatki natomiast zapłacisz już jako przedsiębiorca, jeśli zaczniesz zarabiać na swojej działalności.