Jak otrzymam zwrot podatku PIT 2020?

Jak otrzymam zwrot podatku PIT 2020?

Są trzy metody zwrotu należnego nam podatku:

1. na nasze konto bankowe.

2. pocztą, na adres wskazany w Picie.

3. osobiście w kasie urzędu skarbowego.

 

Zwrot na konto bankowe

Najwygodniejszą formą otrzymania zwrotu podatku z naszego rozliczenia rocznego jest otrzymanie pieniędzy na konto bankowe (wtedy kwota podatku nie jest pomniejszana o żadne koszty). Aby otrzymać zwrot podatku na konto bankowe należy wypełnić druk ZAP-3, w którym podajemy nasze dane adresowe (adres zamieszkania, a nie zameldowania) oraz konto bankowe. Formularz ten musimy zanieść osobiście do urzędu skarbowego lub wysłać listem poleconym. Druk ZAP-3 składamy tylko wtedy, gdy podajemy konto bankowe po raz pierwszy lub je zmieniamy. Gdy wcześniej otrzymywaliśmy zwrot podatku na konto – to nie musimy dopełniać już żadnych formalności. Urząd skarbowy z “automatu” będzie nam wysyłał zwrot podatku na podane wcześniej (wystarczy tylko jeden raz) konto bankowe.

Obecne wymogi Ministerstwa Finansów niestety nie pozwalają na wysłanie ZAP-3 przez internet, w podobny sposób, jak zeznanie roczne (czyli podpisując się ubiegłorocznym przychodem, co jest wystarczające, aby wysłać PIT online). Aby wysłać ZAP-3 elektronicznie należy posiadać e-podpis (indywidualny certyfikowany podpis elektroniczny), jednak niewiele podatników go posiada. Dlatego jeśli nie dysponujemy e-podpisem należy ZAP-3 złożyć osobiście lub wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym, z potwierdzeniem nadania). Wysyłając ZAP-3 osobiście nie zapomnijmy o odręcznym podpisaniu się w poz. 29. Pozycje 24-27 są przeznaczone dla osób nas reprezentujących (jeśli składamy ZAP-3 w swoim imieniu nie wypełniamy ich) – np. dla kuratora, opiekuna prawnego, czy dla pełnomocników.

ZAP-3 można wysłać w dowolnym momencie w roku. Oczywiście, najlepiej to zrobić jeszcze przed wysłaniem PIT (online lub osobiście) – wtedy już w danym roku otrzymamy zwrot podatku na konto.

Rozlicz PIT 2014 online i wypełnij od razu ZAP-3, wyślesz PIT online, a wypełniony ZAP-3 musisz tylko wydrukować.

 

Zwrot podatku pocztą na adres wskazany w Picie

Gdy urząd skarbowy nie zna numeru naszego konta bankowego, wtedy wysyła nam zwrot podatku pocztą, na adres wskazany w Picie (w sekcji B “dane identyfikacyjne i adres zamieszkania” – pamiętajmy, aby wpisywać tu adres zamieszkania, a nie zameldowania). Zwrot podatku wysyłany pocztą jest pomniejszany o opłaty pocztowe (1% zwrotu podatku + 5,20 zł). Forma ta jest więc mniej korzystna niż odebranie podatku z konta bankowego.

Jeśli przysługujący nam zwrot podatku w 2019 r. będzie niższy niż 11,60 zł (to koszty upomnienia egzekucyjnego), wtedy taka kwota nie jest nam zwracana, a urząd automatycznie opłaca z niego nasze zaległości podatkowe. Gdy nie zalegamy z żadnymi płatnościami, wtedy taka kwota jest zaliczana na poczet naszych przyszłych zobowiązań. Kwotę mniejszą niż 11,60 zł możemy odebrać osobiście w kasie naszego urzędu skarbowego.

Zwrot podatku osobiście w kasie urzędu skarbowego

W kasie urzędu skarbowego możemy odebrać każdą kwotę (nawet mniejszą niż 11,60 zł) – wtedy musimy wstawić się w kasie w wyznaczonym przez urząd dniu oraz zabrać ze sobą dowód potwierdzający naszą tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, itp).