Jak prawidłowo przeprowadzić rozliczenie podatkowe

Jak prawidłowo przeprowadzić rozliczenie podatkowe

Najważniejsze aplikacje do rozliczania PIT

Rynek elektronicznych rozwiązań do rozliczania podatku dochodowego z roku na rok staje się bogatszy i coraz to bardziej wyrafinowany. W efekcie tego bogactwa wybór odpowiedniego oprogramowania do naszych rocznych deklaracji nierzadko stanowić może problem sam w sobie. Ponieważ wiele z powszechnie dostępnych systemów rozliczania PIT to rozwiązania kompleksowe i zaawansowane, warto zwrócić na osobiste preferencje, którymi powinniśmy kierować się przy wyborze tego najbardziej właściwego dla naszej sytuacji fiskalnej.

Bez wątpienia każdy podatnik, który decyduje się na rozpoczęcie pracy z elektronicznym PIT, spotyka się prędzej czy później z oficjalnym portalem podatkowym polskiej administracji podatkowej pod nazwami: e pity, program epity czy też po prostu epity. Zapewne także niejeden z nas miał do czynienia z firmą IPS, serwisem PITax oraz programem PIT format. Wszystkie wspomniane wyżej narzędzia skierowane są do powszechnego odbiory i nie wymagają zaawansowanej wiedzy lub umiejętności w celu dokonania udanego rozliczenia podatkowego. W pewnym sensie sprawia to, że wybór odpowiedniego serwisu staje się jeszcze trudniejszy. Z drugiej strony roczne zeznanie podatkowe jest na tyle istota procedurą, iż warto zadbać o takie narzędzia do jego przeprowadzenia, które w największym stopniu będą odpowiadać nasze sytuacji i potrzebom.

Jeśli idzie o cechy charakterystyczne oprogramowania PIT (wspólne wszystkim przodującym markom), to już na wstępie należy zaznaczyć, że każdy ze wspomnianych serwisów zapewnia całkowity profesjonalizm w kwestii ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa, a także kompatybilności z najnowszymi wytycznymi prawa podatkowego. W każdym z tych programów z łatwością odnajdziemy każdy rodzaj formularza podatkowego, jaki mógłby być wymagany nawet najbardziej zaawansowanym rozliczeniu. Oczywiście także każdy z nich gwarantuje również bezbłędność wszelkich rachunków, jakie należy przeprowadzić w zeznaniu. O tych najbardziej podstawowych aspektach oferty usług rozliczeniowych należy myśleć jako o absolutnym minimum.

Wobec powyższego przy wyborze konkretnego serwisu należy się kierować w głównej mierze łatwością obsługi lub ewentualnie możliwością szybkiego wdrożenia się w najbardziej podstawowe aspekty cyfrowej pracy nad deklaracja podatkową — nawet jeśli jesteśmy całkowitymi nowicjuszami w tej materii. Na szczególne wyróżnienie zasługuje w tym miejscu PITax jako aplikacja zapewniająca wyjątkowo wysoki komfort pracy nad PIT.

Jak wybrać aplikację do elektronicznego rozliczenia PIT?

Niezależnie od wszelkich wdrażanych udogodnień podatkowych w związku otwarciem możliwości cyfrowego rozliczania podatku dochodowego PIT, pewne aspekty relacji z fiskusem pozostają niezmienne. Jednym z nich jest bezwzględna konieczność podporządkowania się terminarzowi podatkowemu przewidzianemu na dany rok podatkowy. Nawet perfekcyjnie przygotowany PIT 2019 nie uchroni nas przed odpowiedzialnością wobec organów podatkowych administracji państwowej, jeżeli nie przekażemy go właściwemu urzędowi z zachowaniem wymaganych terminów oraz nie opłacimy wyliczonego podatku w przewidzianych przepisami prawa podatkowego ramach czasowych.

Niestety przepisy prawa podatkowego nie ewoluują w tempie zmian, jakie zachodzą na rynku oprogramowania do rozliczania PIT. Najlepszym tego przykładem jest PIT 2019 w wersji online, który z uwagi na swą konstrukcję dostosowuje się do potrzeb podatnika w zależności od rodzaju rozliczenia, jakie może być dla niego najkorzystniejsze. PITy 2019 prezentują się w tym zakresie imponująco, zapewniając elastyczne operacyjnie sprawne i szybkie rozliczenie podatku dla każdego podatnika — nawet dla takiego, którego rozliczenie będzie stosunkowo złożone. Przepisom podatkowym brakuje wspomnianej elastyczności, a brak ten jest szczególnie widoczny w ścisłym przestrzeganiu terminów rozliczeń i płatności PIT 2019. Pole manewru podatnika jest w tym obszarze bardzo ograniczone i zasadniczo zaleca się dostosowanie do stawianych mu wymogów. Krótko mówiąc, starajmy się by nasze PITy 2019 złożone zostały terminowo (i nie zapominajmy w żadnym razie o terminowym wniesieniu wymaganego od nas podatku). Jeżeli jednak z jakichkolwiek powodów nie udało się nam dotrzymać wspomnianych terminów, musimy przyjąć do wiadomości, iż nasze uchybienie automatycznie zostanie potraktowane jako mankament rozliczenia podlegający odpowiednim obciążeniom karnym. Dobrą wiadomością w tych okolicznościach jest możliwość znacznego ograniczenia bolesnych finansowo skutków, jakie mogą nas dotknąć — ale tylko jeśli zareagujemy natychmiast i we właściwy sposób. Zła wiadomość to taka, iż pewnych dodatkowych obciążeń finansowych prawdopodobnie nie zdołamy już uniknąć. Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące PITy 2019, nieterminowe rozliczenie PIT 2019 przyniesie nam karne odsetki za zaległości podatkowe na poziomie 8 procent. Jeżeli jednak zareagujemy odpowiednio i w okresie sześciu miesięcy od terminu złożenia deklaracji przeprowadzimy korektę zeznania oraz uregulujemy należność podatkową, wymiar odsetek zostanie zmniejszony o połowę.przynieść nowe formy opodatkowania.

Urząd skarbowy przez Internet — składki ZUS w zeznaniu podatkowym

Ulga podatkowa związana z możliwością odliczania składek ubezpieczenia społecznego ZUS od dochodu w rocznym zeznaniu, stanowi kolejną wartą zapamiętania opcję optymalizacji podatkowej naszego rozliczenia PIT

Składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych składają się z następujących ubezpieczeń społecznych: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Wszystkie one podlegają standardowemu odliczaniu od dochodu. Piąty rodzaj ubezpieczenia społecznego, który jednak podlega odliczeniu nie od dochodu, a od podatku (co jest oczywiście znacznie korzystniejsze) to ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ZUS są pobierane z płacy brutto pracownika przez jego pracodawcę (płatnika) oraz raportowane w deklaracji PIT 11. Przedsiębiorca samodzielnie opłaca ten rodzaj składek za siebie i za osoby z nim współpracujące (wszystkie podlegają odliczeniu).

W przypadku pracownika mamy właściwie do czynienia z dwoma grupami składek ZUS — są to po pierwsze składki wpłacane przez płatnika w imieniu pracownika, po drugie składki całkowicie finansowane przez pracodawcę (płatnika). Druga z tych grup nie wywiera żadnego wpływu na płacę brutto pracownika — jest kosztem pracodawcy i nie jest nawet wyszczególniana w informacji PIT 11.

Urząd skarbowy online pozwala aktualnie na bardzo proste i automatyczne odliczenie składek ubezpieczenia społecznego, szczególnie jeśli skorzystamy z tzw. PFR, czyli wstępnie przygotowanego rozliczenia podatkowego, które w zasadzie ogranicza prace nad PIT do sprawdzenia gotowej deklaracji. Należy wciąż jednak mieć na uwadze, iż Odliczenie składek ZUS może dotyczyć tylko tych potrąconych wynagrodzenia brutto i pobranych przez pracodawcę trakcie roku fiskalnego. W żadnym wypadku nie będzie również możliwe odliczanie składek ZUS ustalonych na podstawie dochodu, czyli podstawy opodatkowania, która została zwolniona od podatku dochodowego. Sytuacja przedstawia się identycznie, jeśli pobrania podatku zaniechano.

Jeśli idzie o praktyczne aspekty zastosowania odliczenia składek ZUS, powinniśmy zwrócić uwagę na konieczność podawania nominalnych wartości pobranych składek — obowiązuje tutaj zakaz zaokrąglania. Zawsze to podatnik składający deklarację PIT jest odpowiedzialny za poprawność wykazanych kwot składek, gdyż niedopatrzenia w tym zakresie oznaczać mogą w efekcie zaniżenie podatku i dochodu. Z tego powodu, całkowicie z uwagi na własny interes, powinien podatnik dokładnie sprawdzać poprawność wartości pobieranych przez płatnika składek oraz ich zgodność z informacjami w PIT 11.

PITy 2019 — czym grozi nam nieterminowość?

Niezależnie od wszelkich wdrażanych udogodnień podatkowych w związku otwarciem możliwości cyfrowego rozliczania podatku dochodowego PIT, pewne aspekty relacji z fiskusem pozostają niezmienne. Jednym z nich jest bezwzględna konieczność podporządkowania się terminarzowi podatkowemu przewidzianemu na dany rok podatkowy. Nawet perfekcyjnie przygotowany PIT 2019 nie uchroni nas przed odpowiedzialnością wobec organów podatkowych administracji państwowej, jeżeli nie przekażemy go właściwemu urzędowi z zachowaniem wymaganych terminów oraz nie opłacimy wyliczonego podatku w przewidzianych przepisami prawa podatkowego ramach czasowych.

Niestety przepisy prawa podatkowego nie ewoluują w tempie zmian, jakie zachodzą na rynku oprogramowania do rozliczania PIT. Najlepszym tego przykładem jest PIT 2019 w wersji online, który z uwagi na swą konstrukcję dostosowuje się do potrzeb podatnika w zależności od rodzaju rozliczenia, jakie może być dla niego najkorzystniejsze. PITy 2019 prezentują się w tym zakresie imponująco, zapewniając elastyczne operacyjnie sprawne i szybkie rozliczenie podatku dla każdego podatnika — nawet dla takiego, którego rozliczenie będzie stosunkowo złożone. Przepisom podatkowym brakuje wspomnianej elastyczności, a brak ten jest szczególnie widoczny w ścisłym przestrzeganiu terminów rozliczeń i płatności PIT 2019. Pole manewru podatnika jest w tym obszarze bardzo ograniczone i zasadniczo zaleca się dostosowanie do stawianych mu wymogów. Krótko mówiąc, starajmy się by nasze PITy 2019 złożone zostały terminowo (i nie zapominajmy w żadnym razie o terminowym wniesieniu wymaganego od nas podatku). Jeżeli jednak z jakichkolwiek powodów nie udało się nam dotrzymać wspomnianych terminów, musimy przyjąć do wiadomości, iż nasze uchybienie automatycznie zostanie potraktowane jako mankament rozliczenia podlegający odpowiednim obciążeniom karnym. Dobrą wiadomością w tych okolicznościach jest możliwość znacznego ograniczenia bolesnych finansowo skutków, jakie mogą nas dotknąć — ale tylko jeśli zareagujemy natychmiast i we właściwy sposób. Zła wiadomość to taka, iż pewnych dodatkowych obciążeń finansowych prawdopodobnie nie zdołamy już uniknąć. Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące PITy 2019, nieterminowe rozliczenie PIT 2019 przyniesie nam karne odsetki za zaległości podatkowe na poziomie 8 procent. Jeżeli jednak zareagujemy odpowiednio i w okresie sześciu miesięcy od terminu złożenia deklaracji przeprowadzimy korektę zeznania oraz uregulujemy należność podatkową, wymiar odsetek zostanie zmniejszony o połowę.przynieść nowe formy opodatkowania.