Jak rozliczyć PIT 37 online?

Jak rozliczyć PIT 37 online?

Deklaracja PIT 37 stanowi najpopularniejszą deklarację podatkową w Polsce i dotyczy sytuacji, w której pracownik, zleceniobiorca, rencista lub emeryt rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych.

Aktualnie, rozliczenie PIT 37 przez Internet nie stanowi poważniejszego wyzwania dla przeciętnego podatnika z uwagi na szeroko dostępne oprogramowanie podatkowe, którego program PIT 37 jest nieodzownym elementem. Wciąż jednak wartymi wspomnienia pozostają pewne podstawowe zagadnienia związane z kwestią jak rozliczyć PIT 37.

Z całą pewnością należy odróżnić sytuacje, w których wypełniamy PIT 37 od tych dla których właściwymi dokumentami będą PIT 36 oraz PIT 38. PIT 38 dotyczy obrotu wartościami kapitałowymi a w szczególności przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach, papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz objęcia udziałów w spółkach lub wkładów w spółdzielniach. PIT 36 jest właściwą formą deklaracji podatkowej dla pozarolniczej działalności gospodarczej opartej na ogólnych zasadach opodatkowania oraz dla działów specjalnych produkcji rolnej, również na ogólnych zasadach. PIT 36 zawiera także przychody z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy itp.

Prawidłowe rozliczenie PIT 37 online zakłada wstępnie posiadanie wystawionej przez pracodawcę deklaracji PIT 11. PIT 11 jest potwierdzeniem rozliczenia pracodawcy z pracownikiem i zawiera dane dotyczące otrzymanego przez pracownika przychodu, dochodu oraz składek ubezpieczeniowych a także określa wysokość zaliczki odprowadzonej na poczet podatku dochodowego. W tym sensie PIT11 stanowi niezbędną podstawę i punkt wyjścia do wypełnienia PIT 37. Deklaracja PIT 37 odnosi się wyłącznie do przychodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej (aktualnie jest to 18% lub 32%). Oznacza to, że jeśli przykładowy podatnik uzyskuje wyłącznie przychody nieopodatkowane według skali powinien wybrać inną deklarację. Z kolei podatnik uzyskujący poza przychodami opodatkowanymi według skali także inne przychody powinien złożyć dwie różne deklaracje tj. PIT 37 uzupełniony deklaracją właściwą innym rodzajami przychodów. Przykładem może być PIT 37 plus PIT 28.  Deklaracja PIT 37 dotyczy tylko i wyłącznie przychodów podlegających opodatkowaniu według skali uzyskanych za pośrednictwem płatnika czy też płatników. Nie można wybrać tej formy zeznania podatkowego, jeżeli uzyskuje się przychody opodatkowane wg. skali zarówno za pośrednictwem płatnika jak również bez pośrednictwa płatnika.