Jak rozliczyć ulgę na dzieci? Sprawdź nasz poradnik

Jak rozliczyć ulgę na dzieci? Sprawdź nasz poradnik

Rodzice, którzy składają zeznanie podatkowe za 2020 rok, mogą skorzystać z ulgi na dzieci. Tzw. ulga prorodzinna to najczęściej odliczana ulga w Polsce. Sprawdź, co powinieneś o niej wiedzieć.

Dla rodzin wielodzietnych i nie tylko

Ulga prorodzinna przysługuje zarówno rodzinom wielodzietnym, jak i tym liczącym jedno dziecko. Jest ona przeznaczona dla prawnych opiekunów, którzy zamieszkują z dzieckiem, jak również rodzicom zastępczym. Natomiast z ulgi owej skorzystać nie mogą osoby pozbawione praw rodzicielskich, a także prawni opiekunowie w sytuacji, gdy dzieci z nim nie mieszkają. Ulga ta przysługuje na dzieci małoletnie, młodzież do 25. roku życia, kiedy się uczy albo studiuje, jeżeli w danym roku podatkowym nie uzyskała dochodu powyżej kwoty 3 089 zł (nie wlicza się do niej renty i wynagrodzenia pobieranego z tytułu umów zleceń w wysokości do 200 zł), jak również dzieci, którym przysługuje renta socjalna oraz zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na dochody albo wiek).

Ile wynosi ulga prorodzinna?

skoncentrowany-businesswoman-z-wyroznienia_1098-1657Kwoty obniżające podatek za 2020 rok wynoszą odpowiednio: 1 112,04 zł rocznie za pierwsze i drugie dziecko, 2 000,04 zł za trzeciego potomka oraz 2 700 zł za czwarte i każde następne dziecko. Należy pamiętać, że roczna kwota odliczenia odnosi się do obojga rodziców, a należność ową można podzielić po równo pomiędzy rodziców, albo w dowolnych proporcjach. Nie tyczy się to rzecz jasna związków, gdzie jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo odbywa karę więzienia, jak również małżeństw w separacji.

Pamiętajmy, że rodzice dwojga lub większej liczby dzieci mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej, rozliczając swój PIT online albo drogą tradycyjną, bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów. Jednakże w wypadku rodziny z tylko jednym potomkiem, sytuacja wygląda zgoła inaczej. W tym przypadku rodzice jedynaków otrzymają zwrot podatku jedynie wówczas, kiedy ich dochody roczne nie będą wyższe niż kwota 112 000 zł, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego jedynaka, kwota ta zmniejsza się do 56 000 zł.

Jeżeli więc jesteś rodzicem wychowującym dziecko, rozlicz PIT 2020 online i skorzystaj z ulgi prorodzinnej.