Jak wysłać ZAP-3 przez internet?

Obecne wymogi Ministerstwa Finansów nie pozwalają na wysłanie ZAP-3 przez internet w podobny sposób jak zeznanie roczne (czyli wpisując kwotę ubiegłorocznego przychodu).

ZAP-3 można wysłać elektronicznie, tylko jeżeli dysponuje się e-podpisem (certfikowanym podpisem elektronicznym).

Gdy takiego podpisu nie posiadamy, ZAP-3 musismy złożyć osobiście w urzędzie lub listownie.

Druk ZAP-3 wystarczy złożyć tylko jeden raz, nie trzeba podawać numeru konta co roku, ponieważ jest on już pamiętany przez urząd.