Jak zapłacić podatek

Jak zapłacić podatek

Kwiecień to gorący czas dla urzędów skarbowych. Wtedy napływa najwięcej rozliczeń PIT do fiskusa. Jednak złożenie zeznania PIT w urzędzie nie jest jedynym naszym obowiązkiem. Istotną rubryczką w deklaracji PIT jest pole „nadpłata podatku” – ta rubryczka sprawia nam wiele radości oraz pole „do zapłaty” – ta rubryczka, już takiej radości nam nie przynosi. Za to cieszy się państwo…Ponieważ w tej pozycji widnieje, ile jeszcze musimy dopłacić podatku…
I to jest właśnie celem wypełniania PIT…aby było wiadomo, czy zapłaciliśmy podatku w ciągu roku za dużo, czy za mało…

Brakujący podatek (wynikający z pola „do zapłaty” – w PIT-37, czyli najczęściej rozliczanym PIT, jest to poz. nr 128) należy uregulować do 30.04 tego roku, w którym składamy PIT. Można podatek zapłacić szybciej (np. wraz ze składaniem PIT-u), z tym że 30.04 – to ostatno dzień na zapłatę. Podatku nie trzeba płacić równocześnie ze składaniem PIT-u – PIT możemy złożyć np. w marcu, na zapłatę mamy czas do 30.04.

Zapłaty podatku możemy dokonać:

  1. Gotówką
  2. Przelewem
  1. ZAPŁATA PODTAKU GOTÓWKĄ

Gotówką możemy zapłacić podatek w kasie naszego urzędu skarbowego, na poczcie, w banku lub SKOK-u używając odpowiednich formularzy (polecenia przelewu/wpłaty). W powyższych instytucjach znajdziemy odpowiednie druki polecenia przelewu dla zapłaty podatku. Na tych druczkach zawieramy informacje:

a)      Nazwę urzędu, do którego płacimy podatek,

b)      Nr rachunku bankowego naszego urzędu,

c)      Kwotę podatku – cyframi oraz słownie,

d)     Nasze dane (adres, nazwę, PESEL),

e)      Wskaujemy typ idntyfikatora („N”, gdy posługujemy się NIP-em, „P” – gdy posługujemy się PESEL-em)

f)       Okres za który dokonujemy wpłaty – dla PIT-u za rok 2013, wskazanie okresu będzie wyglądało tak: 13R

g)      Symbol formularza lub płatności – wystarczy, że wpiszemy czego dotyczy wpłata, np. „PIT-37”

Terminem zapłaty podatku przy wpłacie gotówką jest dzień wpłaty podatku w kasie urzędu, na poczcie, w banku lub w SKOK-u.

2. ZAPŁATA PODATKU PRZELEWEM (w obrocie bezgotówkowym)

Możemy zapłacić podatek przelewem z naszego konta bankowego (musi to być nasze konto bankowe). Nie można zapłacić podatku za kogoś, z cudzego rachunku bankowego…
Jeżeli wybierzemy przelew elektroniczny dla zapłaty podatku, na stronie naszego konta bankowego musimy wybrać opcję „przelew do US/ZUS”. Musimy wybrać tę opcję, ponieważ przelewy do us mają inne formularze niż zwykłe przelewy. Zawierają one pola, w których wpisujemy nr PESEL, symbol formularza (np. PIT-37), okres.

Terminem zapłaty podatku przy przelewie przez internet (w obrocie bezgotówkowym) jest dzień obciążenia naszego rachunku bankowego na podstawie polecenia przelewu.

Gdy nie zapłacimy podatku  w terminie, wtedy musimy sami obliczyć (bez wezwania urzędu skarbowego) odsetki za zwłokę i uiścić je wraz z podatkiem.

Numery rachunków bankowych możemy znaleźć w urzędzie, na stronie internetowej naszego urzędu lub na stronie http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1095334/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+21+grudnia+2012+r.+-+poz.+58+-.

Gdy mamy trudności finansowe możemy wystąpić z pismem do naczelnika urzędu skarbowego o udzielenie ulgi na spłatę zobowiązań. Naczelnik może wydać decyzje:

  • przesuwająca termin płatności,
  • rozkładającą na raty zapłatę podatku,
  • umarzającą w całości lub w części należny podatek.

Pismo takie powinno być bardzo dobrze umotywowane. Powyższe ulgi są przyznawane wyjątkowo, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jednak nie zaszkodzi spróbować.