Kasa mieszkaniowa

Kasa mieszkaniowa

Ulga z tytułu kasy mieszkaniowej to następna z ulg, która wchodzi w zakres praw nabytych  – czyli ulga ta już nie obowiązuje, jednakże osoby, które rozpoczęły korzystanie z danej ulgi w latach obowiązywania jej przepisów mogą ją dalej odliczać (odliczają część niewykorzystanej ulgi ze względu na zbyt niski podatek).

Komu ulga przysługuje?

Ulga przysługuje osobom, które przed 1.01.2002 r. nabyły prawo do odliczenia wydatków na cele mieszkaniowe (zawarli umowę o kredyt kontraktowy oraz ponieśli z tego tytułu wydatki).

Ulga przysługuje osobom, które:

  • zawarły kredyt kontraktowy oraz
  •  gromadziły oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo- kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Ile mogę odliczyć?

Możesz odliczyć 30% poniesionych wydatków (na gromadzenie oszczędności) jednak nie więcej niż 11 340 zł.

Przysługuje Ci prawo odliczenia kwot wpłacanych po 1 stycznia 2002 r. do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r., terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.