Kiedy ulegnie zmianie kwota wolna od podatku?

Kiedy ulegnie zmianie kwota wolna od podatku?

Wysokość kwoty wolnej od podatku od dawna jest przedmiotem dyskusji Polaków. Nie zmieniała się ona od kilku lat, chociaż płace rosły. Jest wyjątkowo niska w porównaniu do zwolnień podatkowych w innych krajach.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie kwoty wolnej od podatku. 28 października 2019 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż kwota  3091 PLN nie jest zgodna z konstytucją RP. Niezgodny z konstytucją przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalający kwotę wolną od podatku (art. 27 ust.1) traci ważność 30 listopada 2020 roku. Główny zarzut to taki, że  w przepisie tym nie przewidziano mechanizmu korygowania kwoty zwolnionej.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego winno być zwolnienie gwarantujące co najmniej minimum egzystencji. Podatek nie powinien stanowić ciężaru większego niż jest to absolutnie konieczne i nie może zmniejszać kwoty uznanej za niezbędną minimalną do stworzenia godnej egzystencji człowieka. Opodatkowaniu powinien podlegać dopiero dochód, który przekracza tę kwotę.

Taka decyzja Trybunału rodzi nadzieję, że kwota zwolniona z podatku zostanie zwiększona. Nie nastąpi to jednak w najbliższym czasie. Pity 2020 program (program do rozliczania pit 2020, program pit 2020 online) nie przewiduje wyższej kwoty wolnej. Każdy program do rozliczania pit chętnie uwzględni zmianę korzystną dla podatnika. Jednakże pit2020 będziemy rozliczać ciągle z tą sama kwotą zwolnioną z podatku, czyli 3091 PLN.

Przepis ustawy o podatku dochodowym dotyczący kwoty wolnej od podatku musi być zmieniony do 30 listopada 2020 roku. Wtedy w 2019 roku będzie mogła obowiązywać nowa wysokość kwoty wolnej. Trybunał konstytucyjny zasugerował zwiększenie kwoty zwolnionej z opodatkowania do 6, 5 tysiąca PLN, choć prezydent zapowiadał 8 tysięcy PLN. Ważne jest, aby podwyżka nie była jednorazowa, ale żeby stworzyć mechanizm  systemowy mający na uwadze powiązanie tej kwoty z minimum egzystencji.