Konsekwencje niewłaściwego wyboru Urzędu Skarbowego

Konsekwencje niewłaściwego wyboru Urzędu Skarbowego

Osobiste złożenie albo wysłanie przez internet rocznej deklaracji podatkowej do właściwego Urzędu Skarbowego jest niezwykle ważne. Złożenie PIT-u w nieodpowiedniej placówce grozi różnymi konsekwencjami. Jak się przed nimi ustrzec i dlaczego jest to tak istotne? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Dlaczego złożenie PIT-u we właściwej skarbówce jest tak ważne?

Podatnik, który przekaże swoje rozliczenie PIT online lub osobiście do niewłaściwego Urzędu Skarbowego, nie poniesie konsekwencji karno-skarbowych. Należy pamiętać, że złożenie deklaracji nawet w nieodpowiedniej skarbówce, ale w określonym prawnie terminie, uznaje się za wniesione prawidłowo. Jednakże problem może pojawić się wówczas, kiedy dany podatek zapłacimy na rachunek bankowy placówki skarbowej innej, niż właściwa. Trzeba zdawać sobie sprawę, że w tej sytuacji wpłata nie powoduje wygaśnięcia podatkowego zobowiązania. Wygasa ono wtedy, gdy pieniądze znajdą się na rachunku właściwym. Do tego czasu urząd nie może w sposób prawidłowy zaksięgować wpłaty. Nasza sprawa zostanie więc oznaczona jako „do wyjaśnienia”. Co więcej, fiskus może nawet nałożyć na nas odsetki skarbowe wynikające z nieterminowego uiszczenia należnego podatku.

Jeśli natomiast w miarę szybko zorientujemy się, że wpłaciliśmy pieniądze na niewłaściwe konto bankowe, możemy poinformować o tym fakcie fiskusa. Powinniśmy też złożyć wniosek z prośbą o przekazanie środków na rachunek odpowiedniego Urzędu Skarbowego.reka-kobiety-biznesu-z-wykresow-finansowych-i-laptopa-na-ta_1232-3514

Jak prawidłowo wybrać Urząd Skarbowy?

Aby uniknąć wszystkich przykrych, wskazanych wyżej konsekwencji, które mogą się zdarzyć gdy złożymy pity 2019 online lub drogą tradycyjną w niewłaściwym Urzędzie Skarbowym, należy wiedzieć, jak prawidłowo wybrać placówkę skarbową. Jak to zrobić? Należy zdawać sobie sprawę, że właściwy urząd to ten odpowiedni dla naszego adresu zamieszkania, a nie zameldowania. Jeśli więc te dwa adresy się różnią, pamiętajmy, żeby wpisać nazwę i adres placówki wedle ulicy, przy której mieszkamy. Informację o tym, która to skarbówka, znaleźć możemy na przykład w internecie.