Konsekwencje rozliczenia pit po terminie

Termin złożenia rozliczenia rocznego PIT upływa w tym roku w czwartek 30 kwietnia o godzinie 23:59. Rozliczenie pit złożone po ustawowym terminie jest ważne, urząd skarbowy nie ma prawa odmówić jego przyjęcia.

Jednakżenie będzie to dla podatnika zupełnie bezbolesne. Jeżeli jeszcze nie rozliczyłeś się ze swoich dochodów za rok 2014, sprawdź, na co musisz uważać. Istnieją sytuacje, w których złożenie PIT po terminie pozbawia podatnika bezpowrotnie niektórych uprawnień, wywołuje konsekwencje finansowe i karne.

1. Rozliczenie PIT po terminie powoduje definitywną utratę możliwości rozliczenie PIT z małżonkiem, również po śmierci jednego z nich.  Uniemożliwia również preferencyjny sposób rozliczenia się przez osoby samotnie wychowujące dziecko, chociaż składając zeznanie po terminie, można skorzystać z ulgi prorodzinnej.
Tych niekorzystnych dla podatnika skutków nie da się uniknąć w żaden sposób, nie można wnioskować  o skorzystanie z preferencji, jeśli nawet podatnik spóźnił się z rozliczeniem pit na skutek okoliczności, za które podatnik nie ponosi odpowiedzialności (np. choroba, zdarzenia losowe, katastrofy naturalne).

2. Inny skutek złożenia rozliczenia rocznego PIT po terminie to niemożność przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Fiskus przekaże 1% należnego podatku jedynie wtedy, gdy został on wykazany w zeznaniu rocznym złożonym w terminie do 30 kwietnia 2019 r., albo gdy został wykazany w korekcie takiego zeznania złożonej do urzędu skarbowego w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (nawet gdy w pierwotnym zeznaniu 1% nie wykazano, ale pod warunkiem, że pierwotne zeznanie złożone było w ustawowym terminie).

3. Obowiązek zapłaty podatku powiększonego o odsetki podatkowe w przypadku zapłaty podatku ze zwłoką. Odsetki podatkowe w 2019 roku wynoszą 8% w skali roku (mogą ulec zmianie, ale tylko na wyższe).

4. Na koniec zdecydowanie negatywna konsekwencja, jaką jest kara. Jeżeli złożysz zeznanie roczne lub dokonasz zapłaty zobowiązania po terminie, musisz liczyć się z dodatkową karą wynikającą z Kodeksu karnego skarbowego. Kary można uniknąć przez wyrażenie czynnego żalu, ale tylko wtedy, gdy złożysz go wcześniej niż sprawą zajmie się fiskus.

Zatem ze względów praktycznych warto jest postarać  się, aby zeznanie roczne było złożone w ustawowym terminie, a także  należny podatek zapłacony był bez opóźnienia. Tak będzie szybciej, sprawnie i mimo wszystko – przyjemniej dla podatnika.