Korekta PIT-u przez internet – jak ją prawidłowo wykonać?

Korekta PIT-u przez internet – jak ją prawidłowo wykonać?

Niejeden podatnik obawia się popełnienia błędu podczas rozliczania zeznania rocznego PIT. Niestety, pomyłki zdarzają się, nawet gdy bardzo chcemy i staramy się ich uniknąć. Co zrobić, gdy popełnimy błędy? Jakie kary i skutki nam za nie grożą? W poniższym artykule rozwiewamy wszelkie wątpliwości w tym temacie.

Najczęstsze błędy

Do najczęściej popełnianych przez osoby składające PIT-y błędów należą pomyłki w obliczeniach, nieprawidłowe wpisanie danych (szczególnie w numerach NIP i Pesel) czy określenie błędnego Urzędu Skarbowego, do którego kierujemy PIT (pamiętajmy, że adresatem naszego zeznania podatkowego jest placówka skarbowa właściwa dla naszego miejsca zamieszkania, a nie zameldowania). Błędów tych można uniknąć poprzez staranność, dokładne sprawdzenie przed przesłaniem PIT-u wszystkich wpisanych informacji i danych. Dość częstym błędem jest również niepodpisanie zeznania podatkowego. Jest to niezbędne w przypadku PIT-u dostarczanego w formie papierowej. Nie jest to natomiast wymagane, gdy składamy nasz PIT za 2020 online. W tej sytuacji za swoisty podpis uważane są wpisywane przez nas dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, Pesel lub NIP itp.

Korekta PIT-u i czynny żal

Błędów rzecz jasna można uniknąć, jednakże kiedy nam się jakiś zdarzy, a dostarczyliśmy już PIT do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, nie pozostaje nam nic innego, jak złożenie korekty. Można to zrobić zarówno drogą tradycyjną, jak i internetową. Szczególnie ten drugi sposób jest wyjątkowo prosty. Na odpowiednim formularzu PIT musimy tylko zaznaczyć opcję „korekta zeznania” a następnie wspomniany PIT wypełniamy jeszcze raz, tym razem rzecz jasna już prawidłowo. Niegdyś konieczne było również złożenie uzasadnienia korekty, natomiast od stycznia 2020 roku nie jest to wymagane, aczkolwiek opcjonalnie możemy uzasadnienie wpisać.

Na złożenie korekty mamy 5 lat od końca roku, w którym składamy zeznanie. Najlepiej jednakże zrobić to jak najszybciej, przed ostatecznym terminem złożenia PIT-u w danym roku. Jeśli korekta jest składana w terminie, to nie zapłacimy odsetek, jeżeli natomiast po terminie – skarbówka może nałożyć na nas nawet karę finansową. W przypadku składania korekty po terminie, warto dołączyć do niej tzw. czynny żal, czyli zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (w tym przypadku niezłożenie prawidłowo wypełnionego PIT-u w terminie).