Koszty umowy o pracę i rozliczenie PIT-37

Koszty umowy o pracę i rozliczenie PIT-37

Większość z nas na koniec roku podatkowego rozlicza PIT – 37. Jest to najpopularniejszy formularz wypełniany przez tych podatników, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane na bazie furmiu. Dzieję się tak przeważnie w przypadku umów o pracę, umów cywilnoprawnych, a także rent i emerytur.Zaliczkę na podatek z tego tytułu pobierają pracodawcy lub zleceniodawcy i rozliczają się z urzędem skarbowym, a osoba zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie w kwocie netto.

Dziś przedstawimy w skrócie, jakie obowiązki płatnicze spoczywają na pracodawcy, jeśli zatrudnia on pracownika na umowę o pracę. W tym przypadku wynagrodzenie brutto musi zawierać przede wszystkim zaliczkę na podatek dochodowy, a także składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Najwyższa jest składka emerytalna, która wynosi 9,76 % od wskazanej kwoty brutto. Niewiele niższe koszty to ubezpieczenie zdrowotne, które wynosi równo 9% kwoty brutto wynagrodzenia, lecz pomniejszonej już kolejno o składkę emerytalną oraz rentową (1,5%) i chorobową (2,45%). Od tego, co nas zostaje należy jeszcze odliczyć podatek wysokości 18%.

Pracodawca, który zatrudnia w swojej firmie pracownika, bierze na siebie obowiązek opłaty części składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe, a także konieczność opłacenia Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych. Z punktu widzenia pracodawcy koszty zatrudnienia osoby na umowę o prace są dosyć wysokie. Pracownik z kolei musi liczyć się z niższym wynagrodzeniem, niż gdyby był zatrudniony na umowę zlecenie. Umowa o pracę gwarantuje jednak większą stabilność zatrudniania, prawo do płatnego urlopu, a także wypłatę części wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracownik jest na chorobowym.

Każdy podatnik, który będzie się zastanawiał, jak wypełnić pit 37, powinien wiedzieć, że w zeznaniu podatkowym należy uwzględnić wszystkie powyższe informacje, czyli kwotę zaliczki pobranej na podatek dochodowy, a także sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne. Płatnik natomiast jest zobowiązany do przesłania swojemu pracownikowi kompletnego rozliczenia rocznego na formularzu PIT – 11.