Koszty uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów

Rozliczając się na PIT-37, PIT-36, czy PIT-36L jednym z elementów, które musimy wyliczyć są koszty uzyskania przychodów. Dzięki im zapłacimy mniejszy podatek. Ponieważ podatek płacimy od dochodów. A dochody, to przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. Koszty są już wykazane na PIT-11, PIT-8C i innych drukach od płatników. Jednak może się zdarzyć, że przysługują nam wyższe koszty uzyskania przychodów niż te ujęte w PIT-ach od pracodawców.

Wysokość kosztów uzyskania przychodów z pracy:

1. Gdy mamy jeden stosunek pracy:
a) praca znajduje się w tej samej miejscowości, co mieszkamy:
koszty wynoszą: 111, 25 zł miesięcznie,  i nie więcej niż 1335 zł rocznie.

b) praca znajduje się poza miejscowością, w której mieszkamy:
koszty wynoszą: 139, 06 zł miesięcznie, i nie więcej niż 1668, 72 zł rocznie.
Koszty w pkt. b mają zastosowanie do sytuacji, gdy nie dostaliśmy dodatku za rozłąkę lub gdy nie otrzymywaliśmy zwrot kosztów dojazdu lub zostały one doliczone do przychodów. W przeciwnym razie nasze koszty uzyskania przychodu wynoszą, tyle ile w pkt.a.

2. Gdy mamy kilka stosunków pracy:
a) a) praca znajduje się w tej samej miejscowości, co mieszkamy:
koszty wynoszą: nie więcej niż 2002,05 zł rocznie.

b) praca znajduje się poza miejscowością, w której mieszkamy:
koszty wynoszą: nie więcej niż 2502, 56 zł rocznie.
Koszty w pkt. b mają zastosowanie do sytuacji, gdy nie dostaliśmy dodatku za rozłąkę lub gdy nie otrzymywaliśmy zwrot kosztów dojazdu lub zostały one doliczone do przychodów. W przeciwnym razie nasze koszty uzyskania przychodu wynoszą, tyle ile w pkt.a.

Jeżeli dojeżdżamy do pracy w kosztach uzyskania przychodu możemy uwzględnić wartość imiennych biletów okresowych na dojazd do pracy (bilety tramwajowe, autobusowe, kolejowe) – niezależnie od tego, czy mieszkamy w tej samej miejscowości, co pracujemy, czy w innej. Rozliczenie biletów jest korzystne, gdy rocznie wynoszą one więcej niż ustawowe koszty (podane w pkt. 1 i 2).

Wysokość kosztów uzyskania przychodów z umów zlecenie o o dzieło:

W przypadku przychodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło odliczamy  koszty w wysokości 20% przychodu (koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne).  Jeżeli udowodnimy (na podstawie rachunków, faktur, paragonów, itd), że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wyzej wymienione, możemu odliczyć faktycznie poniesione koszty.

Wysokość kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich:

Koszty z przychodów autorskich wynoszą 50% przychodów. 50% od wszystkich przychodów jednak nie więcej niż 42 764 zł. Jeżeli udowodnimy (na podstawie rachunków, faktur, paragonów, itd), że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wyzej wymienione, możemu odliczyć faktycznie poniesione koszty.