Kto może podpisać umowę o staż?

Kto może podpisać umowę o staż?

Jedną z forma zatrudnienia, z którą mogą spotkać się młodzi ludzie jest umowa o staż. Najczęściej dotyczy ona tzw. praktyk absolwenckich. Jest to specjalny rodzaj umowy cywilnoprawnej, dlatego przed jej podpisaniem, warto zapoznać się z jej warunkami.

Umowę o staż pracodawca może podpisać z osobą, która ukończyła edukację co najmniej na poziomie gimnazjum, a jednocześnie ma nie więcej niż 30 lat. Może zdarzyć się sytuacja, że stażysta zostanie przyjęty do pracy na tydzień przed swoimi trzydziestymi urodzinami. Wówczas nie traci on prawa do odbycia rocznego stażu, mimo przekroczenia granicy wieku. Celem odbycia praktyk jest przede wszystkim zdobycie doświadczenia, dlatego wynagrodzenie jest tutaj sprawą fakultatywną. Jeśli pracodawca zdecyduje się wypłacić stypendium stażowe w odpowiedniej kwocie, nie może przekroczyć ustawowego limitu kwoty 3360 zł brutto. Wszelkie warunki rekrutacji ustala pracodawca.

Stażysta może również odbyć bezpłatne praktyki. Jeśli jednak będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie, wówczas do 30. kwietnia w danym roku podatkowym musi złożyć deklarację podatkową PIT – 37. Od wypłacanego wynagrodzenia odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy według stawki 18 %. Jeśli dochód stażysty nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, wtedy otrzyma on zwrot w maksymalnej kwocie 556 zł i 02 gr. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat wystarczy odwiedzić portal podatkowy Ministerstwa Finansów. Można tam również pobrać autoryzowaną aplikację e-Deklaracje Desktop, dzięki której szybko i łatwo wypełnimy PIT przez internet.

Każda umowa o staż musi być zawarta w formie pisemnej. Czas trwania stażu to maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie nie możemy już przedłużyć umowy absolwenckiej, ani podpisać kolejnej z tym samym pracodawcą. Nie ma jednak ograniczeń, jeśli chodzi liczbę umów z różnymi pracodawcami. Właściwie stażysta może nawet realizować kilka staży jednocześnie. Okres trwania umowy stażowej może być także bezpośrednio związany z czasem pracy nad konkretnym projektem. Wtedy czas trwania umowy będzie się pokrywał z czasem trwania projektu. Wszystkie pozostałe warunki zależą od indywidualnych ustaleń między stronami.