Który PIT rozliczasz? Sprawdź, do kiedy musisz to zrobić

Który PIT rozliczasz? Sprawdź, do kiedy musisz to zrobić

Obowiązkiem każdego podatnika jest terminowe składanie rocznych deklaracji podatkowych. Za niedotrzymanie terminu grożą konsekwencje ze strony Urzędu Skarbowego, m.in. kara grzywny. Aby tego uniknąć, należy obowiązkowo trzymać się ustalonych dat. Jakie to daty? Przedstawiamy je w poniższym artykule.

Do 31 stycznia

Najwcześniej, bo już do końca stycznia danego roku, deklarację podatkową powinny złożyć – czy to drogą tradycyjną, czy też internetową poprzez program do PIT 2019 – osoby prowadzące swoją działalność gospodarczą, rozliczające się wedle karty podatkowej oraz ryczałtowo. Składają one PIT-16A oraz PIT-28. W terminie tym zmieścić się muszą również duchowni, rozliczający się na deklaracji PIT-19A.

Do 28 lutego

Do końca lutego swoje zeznanie podatkowe przez program do rozliczania PIT 2019 lub bezpośrednio w skarbówce złożą płatnicy wypełniający PIT-40 (za pracownika) albo PIT-40A (obejmujący składki na ZUS za świadczeniobiorcę).

Do 2 maja

siedzacy-anonimowy-analityk_1088-721W terminie tym swoje zeznanie podatkowe PIT-36 muszą przekazać fiskusowi wszystkie osoby, które rozliczają się wedle skali podatkowej, jeśli chociaż część swych przychodów otrzymały one bez pośrednictwa płatnika. Data ta jest obowiązkowa również dla płatników rozliczających się liniowo (PIT-36L) oraz otrzymujących przychody w wyniku zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółce i innego typu pochodnych instrumentów podatkowych (PIT-38) czy też nieruchomości (PIT-39). To też termin złożenia najpopularniejszej deklaracji, czyli PIT-u nr 37 – za pracę, składanego przez podatników, których przychody są rozliczane przez płatnika (zazwyczaj są to pracownicy).

Jakie kary Ci grożą?

Nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej wiąże się z konsekwencjami ze strony Urzędu Skarbowego, przede wszystkim karami finansowymi. Sposobów dostarczenia PIT-u do fiskusa jest kilka. Można to zrobić osobiście w danej placówce skarbowej, wysyłając go pocztą lub kurierem, albo też składając przez internet. Każdy z tych sposobów jest właściwy, jeśli tylko odbywa się zgodnie z wyznaczonymi ustawowo terminami.