Kwota wolna od podatku w rozliczeniach rocznych PIT

Kwota wolna od podatku w rozliczeniach rocznych PIT

Kwota wolna od podatku w rozliczeniach PIT za 2020 rok wynosi 3091 zł. Jej zarobienie nie spowoduje obowiązku zapłaty żadnej kwoty podatku. Dopiero jej nadwyżka niesie ze sobą obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym PIT.

Kiedy możesz rozliczyć kwotę wolną od podatku?

Rozliczenie kwoty wolnej od podatku zależy jedynie od tego, że przychody opodatkowane są według skali, a nie od ich źródeł. Podatnik prowadzący więc działalność gospodarczą i rozliczający podatek wedle stawki 32 albo 18%, może skorzystać z odliczenia, wykonując rozliczenie PIT 2020 przez internet albo drogą tradycyjną. Jeżeli natomiast podatnik płaci ryczałtowy podatek giełdowy, nie ma już takiej możliwości.

Osoba posiadająca kilka źródeł przychodów i łącząca różne formy opodatkowania, ma możliwość zastosowania kwoty wolnej jedynie raz. Pamiętajmy jednakże, że kwotę ową odlicza się od podatku, a nie dochodu. 3091 zł jest to więc teoretyczny zarobek, od którego nie płaci się podatku, natomiast w praktyce od obliczonego podatku odliczamy wysokość 556,02 zł. Podatek zostanie więc obniżony, a zobowiązanie podatkowe nie będzie miało miejsca.

Niskie dochody a rozliczenie roczne

Osoba osiągająca niskie dochody, to znaczy zarabiająca rocznie poniżej 3091 zł, i tak musi złożyć swoje zeznanie PIT w placówce skarbowej albo drogą internetową (odpowiedni do rozliczenia PIT 2020 program bez trudu znaleźć można w internecie). Wyłącznie wówczas, gdy pobiera ona kwoty zwolnione z podatku (przykładem są tu alimenty w wysokości poniżej 700 zł miesięcznie) albo nie ma żadnych przychodów, nie musi składać deklaracji podatkowej.

Kwotę wolną od podatku można rozliczyć w ciągu całego roku (czyli co miesiąc zmniejszając zaliczkę na podatek o 1/12 kwoty wolnej) lub na koniec roku, zyskując wtedy nadpłatę 556,02 zł.

Małżonkowie rozliczający się wspólnie mają prawo do skorzystania odrębnie z kwoty wolnej od podatku. Czyli zarówno mąż, jak i żona rozliczający się wedle skali podatkowej, mają możliwość odliczenia od podatku kwoty 556,02 zł.