Nadpłata w deklaracji podatkowej. Kiedy fiskus zwróci Ci pieniądze?

Nadpłata w deklaracji podatkowej. Kiedy fiskus zwróci Ci pieniądze?

W przypadku, kiedy wyliczony w rocznym zeznaniu PIT należny podatek okazuje się mniejszy niż wpłacone zaliczki, podatnik otrzyma zwrot różnicy, czyli tzw. nadpłatę. Kiedy konkretnie podatnik otrzyma zwrot pieniędzy? Wyjaśniamy poniżej.

Nadpłata podatku

Wspomnianą kwotę nadpłaty otrzyma podatnik w ciągu 3 miesięcy do dnia złożenia PIT-37, PIT 36 online lub innego rodzaju deklaracji. W sytuacji, kiedy podatnik złożył korektę zeznania, termin ów liczy się od daty przedłożenia owej korekty. Podobnie sprawa wygląda, kiedy fiskus wezwie podatnika do dokonania poprawek (np. rachunkowych) czy też uzupełnienia deklaracji – wtedy termin zwrotu nadpłaty liczy się od dnia wykonania owego zobowiązania przez podatnika.

Nadpłata powyżej 8,80 zł

nas-doroslych-finanse-biuro-biznes_1301-1962Co ważne, nadpłata nie zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy, jeżeli kwota wynosi mniej niż 8,80 zł. W takiej sytuacji jest ona automatycznie zaliczana na poczet bieżących albo przyszłych (w przypadku, gdy bieżących brak) podatkowych zobowiązań. Nie ma potrzeby składania żadnych dodatkowych wniosków i pism, aby ową nadpłatę otrzymać.

W jaki sposób fiskus dokona zwrotu?

Wspomnianą nadpłatę podatnik może otrzymać od Urzędu Skarbowego na dwa sposoby: na konto bankowe lub też przekazem pocztowym na adres zamieszkania podatnika. W tym drugim przypadku należy się niestety liczyć z potrąceniem kosztów dokonania owego zwrotu – nadpłata będzie mniejsza o koszty pocztowe. Lepiej więc jest skorzystać z pierwszego sposobu. Numer rachunku bankowego można podać w formularzu NIP-1 (w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) lub NIP-3 (podatnicy nieprowadzący własnej działalności oraz wspólnicy spółek). W sytuacji, kiedy osoba chciałaby otrzymać zwrot na konto a nie podała numeru rachunku, to razem ze swą deklaracją podatkową powinna złożyć wspomniane formularze NIP-3 lub NIP-1 poprzez odpowiedni do pitów 2020 program albo osobiście w placówce Urzędu Skarbowego.

Trzeba mieć na uwadze, że zanim fiskus zwróci pieniądze, sprawdzi, czy dana osoba nie posiada żadnych zaległości podatkowych względem skarbówki. Jeżeli tak – nadpłata automatycznie zostanie zaliczona na poczet owych zaległości. Jeżeli nie, to zostanie zwrócona podatnikowi.