Najczęstsze pomyłki i błędy popełniane przez podatników w rozliczeniach PIT

Najczęstsze pomyłki i błędy popełniane przez podatników w rozliczeniach PIT

Według danych Urzędów Skarbowych, nawet 1% składanych każdego roku deklaracji podatkowych zawiera różnego typu błędy. Niestety, każda pomyłka skutkuje odrzuceniem zeznania i obowiązkiem wykonania korekty. Jak unikać błędów? Na co zwrócić uwagę podczas wypełniania PIT-u? Podpowiadamy poniżej.

Pomyłka w danych identyfikacyjnych

Jednymi z częściej popełnianych błędów są wszelkie rodzaju literówki, podwójne spacje czy niepotrzebne znaki wpisywane w dane identyfikacyjne podatnika. Pomyłki zdarzają się nawet w imieniu i nazwisku oraz adresie zamieszkania. Jedyną skuteczną w tym przypadku radą mówiącą o tym, jak uniknąć tego rodzjau pomyłek, jest dokładne i skrupulatne sprawdzenie formularza przed jego wysłaniem drogą elektroniczną lub przed złożeniem osobistym w skarbówce.

finansowego-wykresy-z-olowkiem-na-stole_1232-3120Niewłaściwy Urząd Skarbowy

Kolejnym nierzadko popełnianym błędem podatników wykonujących rozliczanie PIT online, jest wpisanie nieprawidłowego adresu placówki skarbowej. Trzeba mieć na uwadze, że prawidłowy adres to ten właściwy dla adresu zamieszkania danej osoby, który jest niekoniecznie tożsamy z adresem zameldowania.

Stary formularz podatkowy

Należy pamiętać, aby wypełniając pity 2019 online lub też składając je osobiście w skarbówce, zrobić to na najbardziej aktualnej wersji formularza podatkowego. Niestety, złożenie zeznania na druku starym, nieaktualnym, jest traktowane jako duży błąd i skutkuje koniecznością wykonania korekty, tym razem rzecz jasna na dokumencie aktualnym. Dlatego należy zawsze zwrócić uwagę, aby wersja papierowa czy też ściągnięty program komputerowy do PIT-ów były zawsze w najświeższej, zaktualizowanej wersji.

Nieprawidłowe obliczenia

Kolejnym błędem, z którym często spotykają się urzędnicy skarbówki w rozliczeniach PIT podatników, są różnego typu pomyłki i błędne obliczenia w rachunkach, takie jak źle wyliczone sumy dochodów, przychodów albo składek na ZUS czy też błędne zaokrąglanie kwot. Aby uniknąć takowych błędów, skutkujących koniecznością powtórnego złożenia PIT-u, warto przed wysłaniem deklaracji dokładnie i sumiennie sprawdzić wszystkie wyliczenia.