Nienależnie pobrane świadczenia

Nienależnie pobrane świadczenia

Jedną z ulg, którą możemy odliczyć od dochodu, a co za tym idzie pomniejszyć nasz podatek do zapłaty jest zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Czym są nienależnie pobrane świadczenie?

Są to świadczenia, które pobraliśmy, zapłaciliśmy od nich podatek,  a następnie zwróciliśmy je lub je nam odebrano, ponieważ okazało się, że otrzymaliśmy je niesłusznie – gdy nam one nie przysługiwało. Mogą to być np. pobrane przez nas renty, gdy już ustały warunki uprawniające nas do ich otrzymywania.

Ile możemy odliczyć?

Możemy odliczyć całą kwotę zwróconego świadczenie. Odliczenie dokonujemy za rok, w którym świadczenie zwróciliśmy, a nie za rok, w którym je dostaliśmy.