Obowiązek Podatkowy

Obowiązek Podatkowy

Obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku PIT jest coroczne informowanie państwa, administracji rządowej (poprzez urząd skarbowy) o źródłach oraz wysokości naszych dochodów z roku ubiegłego.
O naszym obowiązku podatkowym stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT).
Wyróżniamy obowiązek podatkowy ograniczony oraz obowiązek podatkowy nieograniczony.
Dla osób posiadających rezydencję podatkową polską (czyli przebywają w Polsce co najmniej 183 dni w roku kalendarzowym lub w Polsce mają centrum interesów ekonomicznych, jak np główne źródło dochodów lub centrum interesów życiowych, jak np. rodzina) zastosowanie ma nieograniczony obowiązek podatkowy. Nieograniczony obowiązek podatkowy polega na tym, że w Polsce musimy rozliczyć się ze wszystkich dochodów, zarówno tych uzyskanych na terytorium RP, jak i tych uzyskanych poza granicami Polski. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania (w dwóch krajach) są stosowane specjalne umowy: umowa wyłączenia z progresją lub umowa odliczenia proporcjonalnego.

Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób, które nie mają polskiej rezydencji podatkowej – takie osoby na terenie Polski rozliczają tylko dochody uzyskane na jej terytorium.

Swoje dochody wykazujemy na druku PIT-36 lub PIT-37 – w zależności od rodzaju źródeł dochodów. PIT-36 oraz PIT-37 to druki, na których rozlicza się najwięcej osób.

Mniej popularne druki PIT, to PIT-28, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

Terminy złożenia zeznań rocznych, to 30.04, a dla PIT-28 – 31.01.

Rozliczając PIT lekkim osłodzeniem może być skorzystanie z preferencyjnego sposobu opodatkowania oraz odliczenie należnych nam ulg – te warianty wpływają na obniżenie naszego podatku do zapłaty.

Nie chcesz aby obowiązek podatkowy jakim jest rozliczenie PIT plątał Ci się w głowie – rozliczenie PIT 2014 online będzie dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem. Oddaj swoje rozliczenie PIT fachowcom, którzy stworzyli program do rozliczania PIT.